top of page
אבוסים חצובים

אבוסים חצובים

צילום: בועז לנגפורד

מעבר מהחלל המרכזי אל תאים צדדים בהם

מעבר מהחלל המרכזי אל תאים צדדים בהם

צילום: בועז לנגפורד

שן אוכל עשב שנמצאה במערה

שן אוכל עשב שנמצאה במערה

צילום: בועז לנגפורד

גשר סלע לקשירת הבהמות

גשר סלע לקשירת הבהמות

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

 

מערת האורווה החדשה הינה מערה בינונית (אורכה הכולל 20 מ') המורכבת מאולם רבוע אשר נחצב בסלע קירטון מגיל איאוקן תיכון (תצורת מרישה).

המערה נתגלתה באביב 2012 על ידי שלומי אהרון ונוער כפר רתמים. גילוי המערה התרחש לאחר שבמהלך הנחת יסודות מבנה מקווה נתגלה בטעות בור מים נבטי. לאחר גילויו נחסם הבור בעפר כך ששלומי ניסה לאתרו מחדש. הנקודה שנחשדה כמיקום הבור נחפרה על ידי נוער כפר רתמים בעזרת לחץ מים ולאחר העמקה של יותר ממטר קרסה לפתע הקרקע. בבדיקת החלל שמתחת לפתח הסתבר כי בור המים עוד נותר חסום אך במקומו נתגלתה מערת אורווה, שנייה במספר לאזור רתמים.

המערה נבדקה ומופתה באוקטובר 2013 על ידי ולדמיר בוסלוב, נבו פישביין ובועז לנגפורד.

 

 

תיאור המערה:

 

למערה פתח אנכי מעוגל החסום כיום על ידי לוח בטון. הפתח מוביל לארובה אנכית (עומקה 2.5 מ') אשר חוצה מחסום חולות שסתם לחלוטין את פתחה המקורי של המערה. הארובה מתחברת אל מרכז הקיר הדרום-מזרחי של חלל המערה וטאלוס חול שחדר דרכה מכסה כיום את קרקעית מרכז החלל.

חלל המערה מורכב מאולם רבוע שמידותיו 12.5X7.5 מ' וגובהו המאפיין 2 מ'. קרקעית האולם אופקית ומכוסה בחול. תקרת האולם וקירותיו נמשכים בקווים ישרים ובולטים בהם סימני חציבה רבים. בשני צידי האולם (בצד הצפון-מזרחי ובצד הדרום-מערבי) ישנם קירות עבים אשר בהם נחצבו חלונות רבועים. בבסיס החלונות נחצבו אגנים מלבניים אשר שימשו כאבוסים לבהמות שהושכנו במערה. בצידם המזרחי של הקירות נחצב פתח מלבני גבוה, אשר איפשר את הולכת הבהמות ממרכז החלל אל מרחב האבוסים. אבוס נוף, אשר אינו חלק משתי שורות האבוסים, נחצב ממול הפתח שבשורת האבוסים הצפונית. לצורך קשירת הבהמות במקומן נחצבו 16 גשרי סלע קטנים המופיעים בנקודות שונות בחלל המערה. רובם נחצבו על גבי העמודים המפרידים בין האבוסים וחלקם נחצב בתקרת מרכז החלל.

 

הערות:

 

  • הגישה אל המערה אפשרית דרך הישוב 'כפר רתמים'.

  • בשטח המערה פזורות עצמות ושיני בהמות וכן מעט מאוד שברי חרסים.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

שם המערה: מערת האורווה החדשה - מערת רתמים

אזור: מערב הנגב

נ.צ: 120437/051638

גובה: 270 מ' מעל פני הים

bottom of page