top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

חלל מערת מעגל

חלל מערת מעגל

צילום: בועז לנגפורד

משקעי מערות בלויים בדופן החלל

משקעי מערות בלויים בדופן החלל

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת מעגל הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה מאולם מעוגל (על שמו נקראת המערה) ומחילה קצרה. אורכה הכולל של המערה מגיעה ל-22 מ' ועומקה המירבי ל-2 מ'. בנקודות שונות במערה מופיעים סימני המסה מעוגלת המלמדים כי המערה נוצרה בתהליכי המסה פראטים-היפוגניים בסלע דולומיט מאסיבי מגיל קנומן (תצורת סחנין).

המערה נתגלתה על ידי ולדמיר בוסלוב, שמש יערן, טוביה נייט ובועז לנגפורד באוקטובר 2012.

 

למערה פתח מעוגל (מידותיו 2.1X2.7 מ') הפעור במדרון גדתו הצפונית של נחל תאנים תחתון, כ-50 מ' מעל בסיס הערוץ. סביבתו החיצונית של הפתח מורכבת ממדרון טרשי הנטוי דרומה בשיפוע כ-30 מעלות. בשטח המדרון גדלה בתה עשבונית ובנקודות שונות נטעו עצי זית. בחזית פתח המערה ישנה טרסה אופקית קטנה.

 

פתח המערה מוביל לאולם קטן ומעוגל, מידותיו 8X8 מ' וגובהו 3.5 מ'. קרקעית האולם אופקית ומכוסה קרקע כהה ויבשה. בסמוך לפתח האולם מכוסה קרקעית המערה בערימת אבנים שמקורה, ככל הנראה, בקריסת קיר דל שנבנה באזור הפתח. תקרת האולם מורכבת שכבת סלע אחידה המשופעת בירידה מתונה מפנים המערה לכיוון פתחה. קירות המערה מכוסים משקעי מערות רבים (f.s, פגודות, נטיפים). משקעי המערות יבשים ופגועים ביותר (כנראה שוברו בניסיונות שוד). בצידו הצפוני של קיר האולם, בצמוד לפתח הכניסה, פעורה כיפת המסה חשופה מנטיפים כך שמתארה המעוגל של הכיפה נראה היטב.

בצידו הפנימי-דרומי של האולם ישנו פתח נמוך המוביל דרומה למחילה צרה ונמוכה. אורך המחילה כ-6 מ' ובסופה מתפצלת היא לשתי סעיפים קצרים. קרקעית המחילה מכוסה קרקע כהה היורדת במתינות כלפי דרום ובתקרתה פעורות כיפות רדודות. בחלקה החיצוני של המחילה, מעל פתחה, ישנו עמוד נטיפים נמוך.

 

 

הערות

 

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-850 מ'). ניתן להגיע עד 70 מ' מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 בדרך עפר העוברת במרכז ערוץ נחל תאנים.

  • בחלקי המערה השונים נמצאו עצמות עיזים רבות, פרעושים וקרציות (יתכן שקרציית המערות). קן קאק נטוש בנוי בשקע זעיר בחלקו הפנימי של אולם הכניסה, בצמוד לתקרתו.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

           חזרה לדף הסקר

שם המערה: מערת מעגל

נ.צ: 156634/186299

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 173 מ' מעל פני הים

 

bottom of page