top of page
עמוס פרומקין ודביר רביב בחדר צדדי במזרח המערה

עמוס פרומקין ודביר רביב בחדר צדדי במזרח המערה

צילום: בועז לנגפורד

עמוס פרומקין בפתח המערה

עמוס פרומקין בפתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

קירות בנוים ומכוסים במעט משקעי מערות

קירות בנוים ומכוסים במעט משקעי מערות

צילום: בועז לנגפורד

פניני מערות

פניני מערות

צילום: בועז לנגפורד

שברי כלי חרס

שברי כלי חרס

צילום: בועז לנגפורד

שלד מכרסם

שלד מכרסם

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת נחל תאנים היא מערה בינונית המורכבת מ-3 אולמות גדולים שהתפתחו בסלע. כל חלל המערה מכוסה לחלוטין במשקעי מערות רבים (נטיפים, זקיפים, משטחי זרימה, פגודות, אלמוגים, פנינים, אוזני פיל) המכסים את קירותיה ומקשים להבחין במורפולוגיית ההמסה המקורית. עם זאת ניתן להבחין במספר כיפות המסה עמוקות הפעורות בתקרת אולמות המערה. כיפות אלו, כמו גם מבנה המרעה הכללי מעידים כי המערה התפתחה כמערה היפוגנית בתווך הפריאטי.

 

המערה נתגלתה בחורף תחילת שנת 2009 על ידי צוות המלח"ם, אשר היה בדרכו למערת אל עמוד הסמוכה (ולדמיר בוסלוב, נבו פישביין, בועז לנגפורד). בזמן גילוי היה פתח המערה חסום באבנים ומכוסה בטחבים, עדות לחוסר ההיכרות של המקומיים עם המערה.

 

בזמן גילוי המערה נמצאו בה כמה ריכוזים של שברי כלי חרס גדולים הנראים כקנקני אגירה שנשברו באתרם. את הקנקנים יש לתארך ככל הנראה לתקופה ההלנסטית-פרסית. ממצאים ארכיאולוגים נוספים שאותרו במערה כוללים נר חרס המתוארך לתקופה המוסלמית (איובי/ אומאי ?) וכן מוט ברונזה מעוטר ומטבע, אשר תיארוכם איננו ודאי.

 

פתח המערה (2X1.3 מ') הינו ראשה של ארובה אנכית שעומקה כ-12 מ'. במרכז הארובה ישנן שתי הסתעפויות אופקיות עם משקעי מערות רבים- אחת מהן מסתימת לאחר מרחק קצר, והשנייה מתחברת אל האולם הראשי.ארובת הפתח מובילה אל תקרת אולם גדולה המהווה את החלל המרכזי במערה. מידות האולם 7X15 מ' וגובהו מגיע ל-6 מ', כך שמפתח המערה ועד לתחתית ישנה ירידה של 18 מ'. קרקעית האולם, באזור שמתחת לפתח, מכוסה שפך סלעים קוני המשתפל במתינות אל כל צידי האולם. בתחתית שפך הסלעים מכוסה הקרקעית בסדימנט בוצי כהה ומעט אבנים. קירות האולם ותקרתו אנכיים ומכוסים לחלוטין במשקעי מערות רבים, היוצרים מסכים מרהיבים.

בצידו הדרומי של האולם ישנו מעבר רחב ונמוך, המוביל לאולם נוסף, קטן מקודמו. באולם זה הושקעו ספלאוטמים רבים המכסים את הקירות והתקרה אך גם חלקים מקרקעית האולם. בשולי החלל ישנם חללים קטנים אשר מולאו כמעט לחלוטין במשקעי מערות רבים.

מקבץ משקעי המערות שבקרקעית מרכז החלל מכיל פניני מערות רבים ומספר זקיפים, אשר בחלקם הושקעו על גבי שברי חרסים. יתכן כי מיקום החרסים בנקודה זו איננו מקרי וכי במקום הונחו קנקני אגירה לצורך קליטת מי הנטיפים. לצד מקבץ הנטיפים בנוי קיר אבני שדה נמוך (שיא גובהו כ-60 ס"מ) אשר מעליו הוסדר משטח אופקי. הסדרת המשטח נעשתה על ידי סידור אבנים זו לצד זו וכן כל ידי מילוי סדקים טבעיים באבני שדה.

חלל משמעותי נוסף פעור בצידו הצפוני של האולם המרכזי. חלל זה נראה כמחילה גבוהה הנמשכת בניצב לציר מרכז המערה. קרקעית המחילה מכוסה באדמת טרה רוסה אדומה ומעט אבנים וחצץ, אשר בחלקו מגובש על ידי משקעי מערות. קירות המחילה אנכיים ומכוסים במשקעי מערות רבים. מספר מדרגות בתקרה וברצפה מפרדים את המחילה למספר חללים קטנים, אשר אינם שונים מאוד באופיים.

 

 

הערות:

  • הגישה אל פתח המערה אפשרית בהליכה רגלית מהישוב קדומים (3.5 ק"מ).

  • הירידה אל המערה מצריכה עזרת חבל אותו ניתן לעגון על סלעים באזור הפתח.

  • במערה נצפו 2 פרטים של עטלף חרקים (אחד ממיני הפרסף) ומספר ריכוזי גוואנו קטנים. עוד נצפו: פרט בודד של זעמן דק צפוני (מת) ושלד של מכרסם גדול.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת נחל תאנים

נ.צ: 161746/183391

מיקום: נחל תאנים

גובה: 260 מ' מעל פני הים

bottom of page