top of page
פתח מערת נחל הבשור

פתח מערת נחל הבשור

צילום: בועז לנגפורד

פנים המערה

פנים המערה

צילום: בועז לנגפורד

משקעים בדופן החלל

משקעים בדופן החלל

צילום: בועז לנגפורד

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת נחל בשור הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה ממסדרון מוארך ומספר מחילות משנה. אורכה הכולל של המערה עומד על 35 מ' ועומקה המרבי מגיע ל-6 מ'. כיפות המסה וסימני המסה מעוגלים מעידים כי המערה נוצרה מתחת למי התהום, באקוויפר הכלוא של תצורת שבטה. תהליכים מאוחרים ליצירת המערה כוללים כנראה זרימה דרך המסדרון הראשי, מה שיצר חתך בעל צורת מפתח, וכן הצטברות וריקון של סדימנטים שונים. 

 

תיאור החלל:

למערה שלושה פתחים הפעורים בגדתו המזרחית של ערוץ מקומי, הנשפך לפתחת דייקת הבשור. הפתח הראשי גדול ובולט למרחוק, בזכות שפך של קרקע ואבנים שהוצאו ממרחב פנים הפתח והושלכו בחזיתו. נראה כי החפירה נעשתה במטרה להכשיר את המקום כמאגורת מים מאולתרת או למטרת חיפוש אוצרות. שפך קרקע נוסף מופיע גם בחזיתות יתר פתחי הערה, מעט מעל לפתח הראשי. 

פתחה הראשי של המערה מוביל לחדר אופקי מעוגל ומואר היטב. קרקעית החדר חפורה ומבסיס קירותיו נעקרו מעט סלעים. מחלל הכניסה נמשך לצפון-מזרח מסדרון גבוה בעל פרופיל רוחב בצורת מפתח. קרקעית המסדרון מכוסה בסדימנט אפור תחוח עם מעט אבנים וצואת יונים ודורבנים. כבר מאזור הפתח מופיע לאורך המסדרון שאריות לסדימנט שמילא בעבר את החלל ובשלב מאוחר יותר סולק ממנו. הסדימנט שרד בכתמים הדבוקים לדפנות או בכוכים מוגנים דוגמת ראשי כיפות המסה. צבע הסדימנט צהבהב עד חום ובו מעורבת כמות אדירה של שבלולים מהסוג לבנונית. בנקודות שונות מעורבים בסדימנט גם חצצים גסים בגודל של עד 3 ס"מ. בחלקים ניכרים מהמערה הסדימנט מלוכד בחומר מינרלי גבישי, היוצר ציפויים מתפוררים על קירות. בחלקו הפנימי של המסדרון ישנם מספר גושי סלע היוצרים בו הפרדות מקומיות. מעל ולצד גושי הסלע, בגובה ~2.5 מ' מעל הקרקעית, נראה המילוי בקו מפלס אחיד אשר מעיד אולי על מילויו המקורי של החלל עד לגובה זה. באזור זה מצופים הקירות גם בציפוי גבס מסיבי שעוביו מגיע ל-2 ס"מ. צבע הגבס בין לבן לכתמתם והוא מכסה גם את תקרת כיפות ההמסה שבאזור זה. ציפוי גבס נוסף נמצא על גבי סלע בתחתית פתחה השני של המערה – פתח הנראה כארובה אנכית במרכז המסדרון. ציפוי הגבס נראה כגבס מטבעות בעל גבישים מפותחים (עד 1.5 ס"מ) בצבע אפור. 

בחזית פתח המערה פזורים שברי "ענני מערות" שככל הנראה הוצאו מחלל הכניסה במהלך חפירתו. בחלק התחתון של משקעי העננים ישנה התגבשות בצורה דמויית משושים. יתכן והדבר משקף התגבשות על פצחי בוץ ויצירת "מאובן עקבות" של הסדקים שבין פצחי הבוץ. 

 

שלבי התפתחות החלל:

על פי המתואר נראה כי ניתן לסכם את השלבים השונים ביצירת והתפתחות המערה כך:

  1. יצירת החלל המקורי באקוויפר הכלוא של תצורת שבטה. בשלב זה, כל עוד המערה מלאה במים, התגבשו בה משקעים של ענני מערות.

  2. התרוקנות המערה ממים. במהלך ההתרוקנות התרחשה במערה זרימה גרוויטטבית שגרמה לעיצוב המסדרון לחתך דמוי מפתח.

  3. כיסוי דופן המערה על ידי גבס מסיבי. שלב זה יכול להגיע גם כשלב 2.

  4. חיתוך חלל המערה על ידי פני השטח וחשיפת הפתחים. יתכן שבשלב ראשון נחשפו הפתחים העליונים, ללא חשיפת הפתח המרכזי שנמוך מהם. מצב כזה יכול להסביר את השלב הבא.

  5. מילוי המערה על ידי סדימנט שהצטבר עד גובה 2.5 מ' מעל הקרקעית.

  6. סילוק המילוי הסדימנטרי מהחלל, אולי עקב התחתרות הנחל ויצירת הפתח העיקרי (התחתון) של המערה.

  7. הצטברות סדימנט תחוח על הקרקעית, כולל הפרשות בעלי חיים. 

 

הערות:

במערה נצפתה נוכחות נמוכה של קרציית המערות.

במערה נאספו דוגמאות של ענני המערות, ציפוי הגבס המסיבי שבגובה קצה המסדרון, ציפוי גבס המטבעות מבולדר בתחתית הפתח המרכזי, ציפוי הקירות מגובשים בצמנט מינרלי-גבישי.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת נחל הבשור 

מיקום: נחל הבשור

 נ.צ: 120899/039137

רום: 348+

bottom of page