top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

 

מערת מצפה רמון הינה מערה בינונית (אורכה הכולל 75 מ') המורכבת ממסדרון מאורך ומספר חללי משנה. המערה נוצרה בסלע גיר ודולומיט מגיל קנומן כשפתחה פעור בבסיס תצורת אבנון ועיקר החלל נוצר בתצורת צפית. הפרופיל המעוגל של חללי המערה וכן כיפות ושקעי המסה מעוגלים, מעידים כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפריאטי. משקעי מערות יבשים, הפזורים בכל חלקי המערה, מייצגים שלב ודוזי המאוחר להתרוקנות המערה.

מיקום המערה מופיע בסקר נוף של מנחם מרקוס "רמת הנגב : סקר נוף ומסלולי טיול". המערה נסקרה ומופתה על ידי המלח"ם (ארז בן נתן ואסף צבר) בשנת 1999.

 

 

תיאור המערה:

 

פתח המערה פעור על גבי שלוחה מקומית, המפרידה בין צמד ערוצים פתוחים הנשפכים לבסוף אל נחל חווה עליון. מידות הפתח 1X1 מ' וצורתו הכללית מעוגלת. מהפתח נמשכת ארובה אנכית רחבה (עומקה כ-7 מ') המובילה אל צידו הצפוני של מסדרון גבוה. המסדרון נמשך בירידה לדרום-מזרח כשהוא מואר למחצה ורק ממרכזו הופך להיות חשוך. קרקעית המסדרון מכוסה אבנים, מעט סדימנט אפור והרבה לשלשת יונים. ממרכז המסדרון משתפלת קרקעיתו בעליה לכיוון חלקו הפנימי. בגובה קיר קצה המסדרון, כ-1.5 מ' מעל קרקעיתו המיידית, ישנו פתח מעוגל המוביל אל חדר סגלגל (C), המהווה את קצה סעיף זה של המערה. חדר נוסף (D), צר יותר מזה הקודם, נמשך במקביל לו אך במפלס תחתון המתפצל גם הוא מקצה המסדרון הראשי.

 

הערות:

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מהקצה המערבי של העיר מצפה רמון.

  • פתח המערה חסום על ידי סורג ברזל. חריץ צר בין הסורג ובין דופן הפתח מאפשר להשתחל אל פנים המערה. הירידה אל המערה דורשת עזרת חבל עזר באורך 10 מ'.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

 

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת מצפה רמון

אזור: הר הנגב

נ.צ: 129882/003061

גובה: 845 מ' מעל פני הים

bottom of page