top of page
פתחה החבוי של המערה

פתחה החבוי של המערה

צילום: בועז לנגפורד

נטיף פעיל

נטיף פעיל

צילום: בועז לנגפורד

נקבת פחוסן

נקבת פחוסן

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת מחבוא תאנים הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל קנומן (תצורת סחנין). שקעי וכיפות המסה מעוגלות, פרופיל רוחב קמור ומבנה המערה הכללי כאולם אלפטי, אלו סימנים המעידים כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפראטי. ספלאוטמים פעילים (נטיפים, משטחי זרימה, עמודים קטנים), אשר הושקעו בכל חלקי המערה מייצגים שלב פעילות ודוסי המאוחר להתרוקנות החלל ממים.

המערה נתגלתה על ידי ולדמיר בוסלוב, יורי ליסוביץ', שמש יערן ובועז לנגפורד ביוני 2013.

 

למערה פתח קטן (1.8X1.1 מ') בעל צורה מעוגלת, אשר נפער בחלקו התחתון של מדרון גדתו הצפונית של ואדי א-תינה, יובל מקומי של נחל תאנים תחתון. פתח המערה מוסתר לחלוטין על ידי עץ תאנה גדול, אשר שישמש גם כהשראה לקביעת שם המערה.

חלל המערה מורכב מאולם אופקי מאורך שמידותיו 16X8 מ' וגובהו מגיע ל-4.5 מ'. קרקעית האולם מכוסה אדמת טרה רוסה כהה ומעט אבנים. ריכוזי אבנים נערמו בחלקה הפנימי של המערה ובסמוך לפתחה. ריכוז האבנים הסמוך לפתח שייך אולי לקיר אבני שדה שנבנה בפתח והתפרק במהלך הזמן. תקרת המערה מופרת על ידי כיפות המסה רחבות, המכוסות על ידי משקעי מערות דלים (בעיקר נטיפים קטנים, חלקם פעילים). ספלאוטם משמעותי יותר הוא עמוד קלציט הניצב במרכז נישה נמוכה שנפערה בצידו הפנימי של חלל המערה. מיקום העמוד במרכז הנישה יוצר בה מבנה של מחילה המקיפה את העמוד, לאורך קירות הנישה.

במערה נצפה פרט בודד של עטלף חרקים מהמין יזנוב קטן וכן נצפה מעט גוואנו. סימנים ליונקים נוספים אלו גולגלת וגללים של שפן סלע. פרוקי הרגלים הבולטים במערה אלו מספר מיני עכבישים ובהם פרט עצום של פחוסן (!).

 

הערות:

 

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-1.5 ק"מ). ניתן להגיע למרחק דומה מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 בדרך עפר העוברת במרכז ערוץ נחל תאנים.

  • במערה משתכן מין נדיר מאוד של עכביש. חשוב להימנע מהטרדתו ו/פגיעה בו.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

שם המערה: מערת מחבוא תאנים

נ.צ: 158934/184218

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 210 מ' מעל פני הים

 

bottom of page