top of page
פתח הקמין

פתח הקמין

צילום: ולדמיר בוסלוב

תאור המערה:

 

מידות פתח הכניסה: 0.5X0.4 מ'.

מפתח הכניסה יורד הקמין בינות לסלעי התמוטטות ולאחר כמטר נמשך כלפי מטה בסלע גיר אפור. לאחר 3 מ' מתפצל הקמין לשלוש מחילות המתפתחות כלפי מטה. שתיים ממחילות אלו אינן עבירות, המחילה השלישית עבירה, אך צרה למדי. במורד הקמין מתחברות המחילות למחילה מרכזית היורדת לעומק של כ- 8 מ' נוספים.

עומקו הכללי של הקמין הוא 12 מ' ורוחבו הממוצע מטר אחד.

 

נכתב על ידי: ולדמיר בוסלוב

שם המערה: קמין 41

נ.צ: 223813/302544

גובה: 1912 מ' מעל לפני הים

מיקום: הקמין נמצא בערוץ היורד מ.נ.ג 2012 דרומה.

bottom of page