top of page
פתח מערת ג'ילבון

פתח מערת ג'ילבון

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת גילבון הינה מערת אולם ענקית שהתפתחה בקו המגע בין שכבת בזלת דלווה לשכבת קרקע מאובנת.

המערה נמצאת על גדתו הדרומית של נחל גילבון, כ- 100 מ' ממזרח למפל גילבון וכ-10 מ' מעל לאפיק הנחל. פתח המערה פונה מערבה, מידותיו כ- 4X13 מ' והוא בולט מאד בשטח. פתח המערה מוביל אל חלל המערה הבנוי מאולם סגלגל שמידותיו כ-12X16 מ' וגובהו הממוצע כ-4.5 מ'. רצפת האולם מכוסה סלעי בזלת בגדלים שונים היוצרים במערה מפלסי גובה שונים. על חלק מסלעי הבזלת ישנם משטחי זרימה קרבונטים.

בצידה הדרומי של המערה ישנה מחילה צרה שנוצרה בין סלעי מפולת הממלאים את חלל המערה לבין הקיר הדרומי של המערה. מחילה זו נמצאת בנקודה הנמוכה ביותר באולם, קרקעיתה אופקית ומכוסה אדמה כהה ובתקרתה ישנם מעט נטיפים קרבונטים. מחילה זו מציגה את מפלס הקרקע המקורי של המערה.

 

 

במורד נחל גילבון ישנם שני כוכים אופקיים קטנים.

כוך 1: הכוך נמצא במרכז מצוק בגדה הדרומית של נחל גילבון כ- 250 מ' ממערב למפל גילבון (מעט ממזרח לשביל היורד אל הנחל) וכ-5 מ' מעל אפיק הנחל . מידותיו כ- 3X1 מ'.

פתח הכוך נראה היטב מהגדה הדרומית ומצוי מעל לקו צמרות הרדוף הנחלים.

 

כוך 2: הכוך נמצא בקו מגע בין שכבת בזלת לשכבת קרקע מאובנת בגדה הדרומית של נחל גילבון כ- 400 מ' ממערב למפל גילבון וכ-60 מ' מעל אפיק הנחל . מידותיו כ- 2X5 מ'.

פתח הכוך נראה היטב מהגדה הדרומית.

 

גישה וטיול:

הגישה אל פתח מערת גילבון אינה בעייתית.

הגישה אל הכוכים דורשת הליכה על קו גובה משביל הגישה העובר בגדה הדרומית של הנחל (סימון שבילים אדום).

 

* במערה לא נצפו עטלפים.

* בזמן הביקור במערה נמצאו בה קוצים וגללים של דורבן.

 

ציוד:

  • הביקור במערה אינו מצריך שימוש בציוד מיוחד.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

שם המערה: מערת גילבון

מיקום: נחל ג'ילבון

גובה: 321 מ' מעל פני הים

 

bottom of page