top of page
חלל המערה

חלל המערה

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

אבן שחיקה

אבן שחיקה

צילום: בועז לנגפורד

תחתית כלי חרס

תחתית כלי חרס

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת אסבר עילית הינה מערה בינונית המורכבת בעיקרה מאולם מאורך. אורכה הכולל של המערה מגיעה ל-33 מ' וגובהה הכולל עומד על 3 מ'. המערה נוצרה בחציבה בסלע בלוי הנמשך מתחת לשכבת סלע קשה יותר (תצורת סחנין).

המערה נתגלתה באוקטובר 2012 על ידי ולדמיר בוסלוב, שמש יערן, טוביה נייט ובועז לנגפורד שהוכוונו למקום על ידי קשיש ערבי מהכפר שופה.

 

למערה פתח רבוע ובלוי, מידותיו 1.4X0.9 מ'. פתח המערה פעור בחלקו העליון של מדרון גדתו הדרומית של נחל תאנים תחתון, כ-80 מ' מעל בסיס הערוץ. פתח המערה מוביל לאולם מאורך (מידותיו 24X7 מ' וגובהו 1.5 מ') הנמשך על ציר צפון-מזרח – דרום-מערב. קרקעית האולם אופקית ומכוסה סדימנט בהיר ויבש. תקרת המערה בנויה משטח סלע בלוי אך רציף בו חצבים 3 פתחים אנכים ומעוגלים. הפתחים נחצבו לאורך אולם המערה ותחתם ישנם ערימות קרקע ומעט סלעים שחדרו דרך הפתחים. בחלקו הפני ביותר נמשך אולם המערה כנישה נמוכה הנסתמת לאחר מספר מטרים.

 

הערות

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-1100 מ'). ניתן להגיע עד 100 מ' מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 בדרך עפר העוברת במרכז ערוץ נחל תאנים.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

  • בצידו הצפוני של אולם המערה, בסמוך לפתחה, ישנו בור רבוע שנראה כי נחפר על ידי שודדי עתיקות. בסמוך לבור נמצאו מעט שברי כלי חרס.

נכתב על יד: בועז לנגפורד

 

            חזרה לדף הסקר

שם המערה: מערת אסבר עילית

נ.צ: 156152/185640

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 202 מ' מעל פני הים

 

bottom of page