top of page
פתח המערה - מבט מבפנים

פתח המערה - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

שפת כלי חרס

שפת כלי חרס

צילום: בועז לנגפורד

ידית כלי חרס

ידית כלי חרס

צילום: בועז לנגפורד

פריט צור

פריט צור

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת אסבר הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה מאולם מאורך. אורכה הכולל של המערה מגיעה ל-49 מ' וגובהה הכולל עומד על 10 מ'. נראה כי המערה נוצרה בתהליכי המסה פראטים-היפוגניים שפעלו בסלע דולומיט מאסיבי מגיל קנומן (תצורת סחנין).

המערה נתגלתה על ידי ולדמיר בוסלוב, שמש יערן, טוביה נייט ובועז לנגפורד באוקטובר 2012.

 

למערה פתח מקומר (מידותיו 2.3X2.7 מ') הפעור במצוק נמוך בגדתו הדרומית של נחל תאנים תחתון, כ-15 מ' מעל בסיס הערוץ. סביבתו החיצונית של הפתח מורכבת ממדרון מתון הנטוי צפונה. בשטח המדרון גדלה בתה עשבונית ובתחתיתו, סמוך לאפיק הנחל גדלים פרטים גדולים של שיח אברהם. בחזית פתח המערה ישנה טרסה אופקית קטנה.

 

פתח המערה פעור בצידו הצפון מזרחי של אולם מאורך (מידות האולם 25X6 מ' וגובהו 5 מ') הנמשך על ציר מזרח-צפון-מזרח – מערב-דרום-מערב. חלקי האולם השונים מופרדים זה מזה בעיקר על ידי שינויים במפלס הקרקעית והתקרה. אזור פתח המערה מופרד מיתר חלקי האולם על ידי מדרגה ברצפה כך שהוא נמוך מעט מיתר חלקי האולם. בצידה המזרחי של המדרגה המפרידה בין מרכז האולם לפתח המערה, ישנו מעבר קמור המוביל למחילה משופעת היורדת כ-2 מ' לדרום ולאחר מכן פונה כ-5 מ' לדרום-מערב. כל שטח המחילה נחפר על ידי שודדי עתיקות. כלי השודדים אותרו כשהם מונחים בחלל זעיר הנמצא מחוץ למערה, ממזרח ומעל לפתח הכניסה. שברי כלי חרס מעטים (תקופת הברונזה?!) ופריט צור בודד אותרו באזור החפירה.

מול פתח המערה, מעבר למדרגה שברצפה נמשך חלקו המרכזי של האולם. חלק זה מופרד ממזרח האולם על ידי מדרגה ברצפה (מדרגה המתחברת לזו שממול הפתח), וממערב האולם על ידי השתפלות התקרה. מרכז האולם הוא האזור הגבוה ביותר במערה. תקרת האולם מגיעה באזור זה ל-5 מ' גובה. קרקעיתו אופקית ומכוסה סדימנט בהיר ומעט אבנים. בצידו הפנימי של מרכז האולם (דרום) ישנן מספר מדרגות סלע ומעליהן נישה מאורכת.

בצידו המזרחי צר יותר חלל האולם מאשר במרכזו. קרקעית אזור זה מוגבהת מעט מעל מרכז האולם אך תקרתו איננה משתנה כך שגובה החלל נמוך יותר. בצידו המזרחי ביותר של חלק זה ישנה נישה נמוכה הנמשכת צפונה ומסתיימת לאחר מטרים ספורים.

בצידו המערבי נמשך האולם בדומה לחלקו המרכזי למעט גובהו הנמוך יותר. בתקרת צידו המערבי של האולם פעור פתח אנכי החסום בחלקו על ידי סלעים ואבנים. פתחים נוספים פעורים בקיר הצפוני של מרכז האולם, ממערב לפתחו. אלו פתחים קטנים הפעורים בהמשך קו המצוק בו התפתחה המערה, ממערב לפתח הכניסה.

 

 

הערות

 

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-1100 מ'). ניתן להגיע עד 20 מ' מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 בדרך עפר העוברת במרכז ערוץ נחל תאנים.

  • שם המערה נמסר לנו על ידי ערבי קשיש תושב הכפר שופה. לדבריו אין תרגום לשם והוא שם המערה מאז ומעולם.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

            חזרה לדף הסקר

 

שם המערה: מערת אסבר

נ.צ: 155967/185926

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 120 מ' מעל פני הים

 

bottom of page