top of page
פתח המערה בטרשים שלצד דרך העפר

פתח המערה בטרשים שלצד דרך העפר

צילום: בועז לנגפורד

קיר מכוסה משקעי מערות

קיר מכוסה משקעי מערות

צילום: בועז לנגפורד

מרכז חלל המערה

מרכז חלל המערה

צילום: בועז לנגפורד

כתם גוואנו

כתם גוואנו

צילום: בועז לנגפורד

נטיפים פעילים

נטיפים פעילים

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת אל מדוור הינה מערת אולם הנמצאת בשולי דרך עפר בין שטחים חקלאיים, בקצהו הצפוני של הכפר הבדואי – מדוור.

פתח המערה, שמידותיו: כ-1X1 מ', הינו קצהו העליון של ארובה קצרה שעומקה כ- 3.5 מ'. בתחתית הארובה ישנו מעבר נמוך המוביל לאולם גדול שהתפתח על ציר צפון-מזרח – דרום -מערב ומידותיו כ- 25X10 מ' . נראה כי אולם זה נוצר בתהליכי המסה פראטים ובשלב מאוחר יותר עבר גם תהליכי השקעה ואדוסים אשר יצרו באולם משקעי מערות רבים, שכיום רובם פגועים. קרקעית האולם משתפלת מפתח האולם בירידה עד למרכזו, ומכוסה אדמה בוצית ורסק סלעים. במרכז האולם ישנה מדרגה שגובהה כ-2 מ', ממנה ממשיכה קרקעית האולם עד קצהו כמישור סלעי.

 

מערת מדוור התגלתה בעקבות דיווח על נטיפים שדודים בכפר מדוור. לאחר בירור מקור הנטיפים סיפרו תושבי הכפר על המערה ועוד כי זאת שימשה להם מקלט מבטחים מהפצצות ישראל בידי עירק בימי מלחמת המפרץ.

 

 

הערות:

 

  • הגישה אל פתח המערה אפשרית בהליכה רגלית ארוכה מכיוון היישוב מעלה שומרון.

  • הכניסה למערה הינה דרך ארובה אנכית אשר ניתן לעבור בה ללא חבל. בתחתית ארובה זו ישנם סלעים גדולים המאיימים לסתום את פתח המערה ויש להיזהר פן יקרה הדבר בזמן השהות בפנים המערה.

  • במערה לא נצפו עטלפים (יולי) אך יש בה ערמות גואנו גדולות.

 

נכתב על ידי: בועיז לנגפורד

 

המערה התפרסמה לאחר שהתגלתה בסמוך לכפר

אל מדוור ודווח כי היא שימשה כמקלט

לתושביו בזמן מלחמת המפרץ.

 

שם המערה: מערת אל-מדוור

נ.צ: 151141/172374

מיקום: כפר מדוור, סמוך לנירית

גובה: 109 מ' מעל פני הים

 

bottom of page