top of page
פתח מערת אל 'לעת - בולט למרחוק

פתח מערת אל 'לעת - בולט למרחוק

צילום: בועז לנגפורד

פנים החלל

פנים החלל

צילום: בועז לנגפורד

מיקום המערה

מיקום המערה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

 

מערת אל קלעת הינה מערה קטנה המורכבת מחלל יחיד שהתפתח בסלע קירטון ונארי מגיל קנומן (תצורת כפר שאול). המערה נסקרה ומופתה על ידי צוות המלח"ם (בועז לנגפורד, ולדמיר בוסלוב, ואפרים כהן) אשר ביקר במקום ביוני 2014. המערה מופיעה במפות הטופוגרפיות, משם גם לקוח שמה.

ֿ

 

תאור המערה:

 

פתח מערת אל קלעת פעור בראש גדתו הצפונית של ואדי שיבן, מעל וממערב לחיבורו עם ואדי בורקה. מידות הפתח 10X2.5 מ', מתארו קמור והוא נצפה למרחוק. בתחתית הפתח פזורות אבנים רבות שמקורן כנראה בקיר שנבנה במרחב הפתח. חלק מהקיר שרד, כך שהוא חוסם כיום את חלקו המזרחי של הפתח. בחזית הפתח ישנה טרסה קטנה המכוסה ברובה בקרקע ומעט אבנים. במשטח הסלע שממזרח לפתח נחצב בור מים אגסי ולצידו ספלול רדוד. קירות הבור מכוסים בחלקם בשכבה אחת של טיח אפור אשר עליו גדלות 'שערות שולמית'. קרקעית הבור מכוסה סלעים ופגרי בעלי חיים (עז, שפן סלע).

חלל המערה מורכב מאולם יחיד שמידותיו 18X13 מ' וגובהו כגובה הפתח. כל מרחב האולם מואר היטב על ידי אור החודר מפתחה הגדול של המערה. קרקעית האולם אופקית ומכוסה ברובה בסדימנט חום ואבנים רבות. מספר סלעי מפולת גדולים פזורים בחלל המערה, בעיקר בצמוד לקירות. תקרת המערה בלויה ומפוייחת.

 

 

הערות:

 

  • אל המערה ניתן להגיע בהליכה רגלית דרך אפיק ואדי שיבן.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נמצא גוונו.

 

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת אל-קלעת

אזור: בנימין

נ.צ: 174057/143447

גובה: +657 מ'

 

bottom of page