top of page
כיפת התמוטטות  במרכז חלל המערה

כיפת התמוטטות במרכז חלל המערה

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

עדשת צור

עדשת צור

צילום: בועז לנגפורד

בליה קרסטית - כנראה המסה בעיבוי

בליה קרסטית - כנראה המסה בעיבוי

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת המרפסת הינה מערה אופקית קטנה הבנויה ממחילה מרכזית שהתפתחה בכיוון כללי מזרח-מערב. למחילה זו חוברת מחילה צרה נוספת המתפתחת מהמחילה המרכזית וצפונה. במערה סימני המסה פראטית בדמות כיפות המסה מפותחות ומחילות בעלות חתך מעוגל.

 

למערה פתח גדול (כ-3X4 מ') המוביל למחילה רחבה וגבוהה (A) הנמשכת צפונה ולאחר כ-25 מ' מגיעה לאולם קטן (B). אולם זה הינו נקודת החיבור בין מחילות המערה. מחילת הכניסה ממשיכה צפונה עוד כ-20 מ' בסדרת חללים קטנים (C-D) הנמצאים זה מעל זה ובניהם ישנם מעברים צרים ביותר. מחילה נוספת נמשכת מאולם B צפונה עוד כ-15 מ'. מחילה זו צרה ביותר, קרקעיתה מכוסה קרקע כהה ובתקרתה כיפות המסה גבוהות ובהם נטיפים ומשקעי מערות מעטים. בקצה מחילה זו ישנו פתח צר דרכו ניתן לראות אולם קטן שבו נטיפים רבים. פתח זה צר מידי למעבר וניתן לחפור בקרקעיתו על מנת להרחיבו.

 

 

נוכחות אנושית:

במערה נמצאו מעט שברי כלי חרס.

 

 

בע"ח:

  • במערה נצפו עטלפים אשר לא זוהו.

 

 

גישה:

  • הגישה אל פתח המערה דורשת טיפוס על גבי מצוק סלע נמוך (כ-4 מ') – בשנת 2009 היה במקום חבל וסולם ברזל.

 נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת המרפסת

נ.צ: 192607/270964

מיקום: עין עלווה – נחל גוש חלב

גובה: 650 מ' מעל פני הים

 

bottom of page