top of page
פתח מערת בשורה

פתח מערת בשורה

צילום: בועז לנגפורד

מסדרון בחלקה העליון של המערה

מסדרון בחלקה העליון של המערה

צילום: בועז לנגפורד

תקרה מעוגלחת וקירות מוחלקים בבחלקה העליון של המערה

תקרה מעוגלחת וקירות מוחלקים בבחלקה העליון של המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת בשורה הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה ממחילה דו מפלסית קצרה. המערה נתגלתה על ידי מיקה אולמן, במהלך סקר חללים חלקי שנעשה במקום על ידי צוות המלח"ם (מיקה אולמן, שמש יערן, יותם זיסו, יובל סובוליב, בועז לנגפורד).

למערה פתח קטן ()0.7X0.4 מ') הפעור בתחתית מצוק תצורת שבטה. תצורה זו בונה את פרשות המים שבראש גדות הערוצים והיא נראית כמצוק מסיבי מכורסם בחללים. מהפתח וצפון-מזרחה נמשכת מחילה צרה בעלת קירות מוחלקים וכיפות המסה הפעורות בתקרתה. על גבי הקירות מופיעים ציפויי גבס דקים וכן מעט פרחי מלח. קרקעית המחילה מכוסה בעפר תחוח וחצץ, בו מעורב גוואנו וקוצי דורבנים. פיר מפולש בחלקה הפנימי של המחילה מוביל אל המפלס התחתון של המערה.

בבסיס הפיר ישנם משקעי קלציט הכוללים בעיקר אוזן פיל דקה וארוכה המורכבת מקלציט גבישי בצבע חום כהה. המשך קצר של מחילת הכניסה, מעברו האחר של הפיר, מורכב מכיפת המסה מרשימה עליה ישנו כתם שומן ושתן עטלפים. כתמים כאלו מופיעים בחלקים נוספים במערה כך שנראה כי אוכלוסיית עטלפים משתכנת במקום באחת מעונות השנה (במהלך הביקור נצפה פרט בודד של עטלף חרקים שלא זוהה). 

המפלס התחתון של המערה מורכב ממחילה הנמשכת באותו הציר של מחילת הכניסה אך בכיוון ההפוך (לדרום-מזרח).

גם למחילה זו קירות מוחלקים וכיפות המסה פעורות בתקרתה. ציפוי גבס ו/או קלציט מכסה כמעט לחלוטין את קירות ותקרת המחילה. הקרקעית מכוסה אבנים וסלעים בגדלים שונים וכן עפר תחוח עם מעט גוואנו. 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת בשורה 

מיקום: נחל הבשור

נ.צ: 123623/037117

רום: 439+

bottom of page