top of page
פתח הבור פעור בתחתית דולינה טרשית רדודה

פתח הבור פעור בתחתית דולינה טרשית רדודה

צילום: בועז לנגפורד

משקעי מערות באולם שבתחתית הבור

משקעי מערות באולם שבתחתית הבור

צילום: בועז לנגפורד

נטיפים בתקרת אולם תחתית הבור

נטיפים בתקרת אולם תחתית הבור

צילום: בועז לנגפורד

תיאור כללי:

בור עררה הינו מערה אנכית קטנה, בעלת אולם מרכזי, שהתפתח בסלע גיר של תצורת בענה מגיל טורון.

פתח המערה נמצא בתחתית דולינה סלעית שהתפתחה במדרון המזרחי של כפה טופוגרפית בולטת, בסמוך לחורבת עררה. גודל הפתח כ-1.5X1.5 מ' וממנו נמשכת מחילה רחבה ומשופעת, אורכה כ-8 מ' והיא מוארת מעט מאור החודר דרך הפתח. בסופה מתחברת מחילה זו לתקרתו של  אולם גדול מימדים שעומקו כ-15 מ' ומידותיו כ-20X20 מ'. רצפת האולם בצידו המערבי מכוסה מפולת סלעים היוצרים דרדרת המכסה את מחצית משטח האולם ובשיאה מגיעה עד לתקרתו. בצידו המזרחי של האולם מכוסה קרקעיתו בשכבת בוץ עבה. קירות האולם ותקרתו מכוסים משקעי מערות בהם: נטיפים, זקיפים, אוזני פיל, הלקטיטים, משטחי זרימה ופגודות.

 

 

הערות:

  • הירידה אל המערה מצריכה עזרת חבל באורך 30 מטר. את החבל ניתן לעגון על הסלעים הממלאים את הדולינה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: בור עררה

נ.צ: 155449/165846

מיקום:  צפונית לישוב עלי

זהב.

גובה: 341 מ' מעל פני הים

bottom of page