top of page
החלל בפנים המערה

החלל בפנים המערה

צילום: שמוליק אבידן

זאבנית

זאבנית

צילום: שמוליק אבידן

צילום: שמוליק אבידן

תאור המערה:

 

קמין 33 נמצא בסקר חרמון 1990 ופרטיו מופיעים בחוברת נקרות צורים מס' 16.

 

מידות פתח הקמין: כ-1X1 מ'. מהפתח יורדת מחילה אנכית מדורגת לחלל רחב. קרקעית הקמין מכוסה קרקע אדומה וקירותיו עשויים גיר אפור. בחלל מצויים נטיפים, משטחי טרוורטין, אוזני פיל והלקטיטים קטנים. בדופן המערבית של החלל (חלל ג' במפה), ישנו מעבר לקמין נוסף.

בנקודה העמוקה ביותר בבור ישנו סדק צר ובלתי עביר שבתחתיתו נקווים מים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: קמין 33 – דולינת שיאון

נ.צ: 224074/302701

גובה: 1912 מ' מעל לפני הים

מיקום: הקמין נמצא בשקע בדרום דולינת שיאון.

 

 

bottom of page