top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

בריכה בחלקה הפנימי של המערה

בריכה בחלקה הפנימי של המערה

צילום: בועז לנגפורד

השחתה של משקעי מערות - דוגמא רעה ממבקרים קודמים

השחתה של משקעי מערות - דוגמא רעה ממבקרים קודמים

צילום: בועז לנגפורד

עמודים מרשימים בחלל המרכזי

עמודים מרשימים בחלל המרכזי

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערה 28 נמצאה במסגרת סקר מערות בואדי אל עין. המערה היא אחת הגדולות שנמצאו בסקר ואחת היפות באזור. פתח המערה נמצא על הגדה הדרומית של הואדי בגובה כ-15 מ' מאפיק הואדי. לפני פתח המערה ישנה טרסה בה גדלים 3 פרטים של עצי תאנה.

מידות הפתח הם כ-2X2.5 מ' והוא חבוי מעט ע"י ענפי עץ תאנה. פתח המערה מוביל אל אולם גדול, מידותיו הם כ- 15X10 מ' וגובהו כ-2 מ'. תקרת האולם מכוסה נטיפים קצרים שנפגעו ככל הנראה משריפה שאירעה במערה ומכוסים פיח. על קירות האולם ישנם משטחי זרימה רבים ובצידו הדרומי ישנם גם מספר עמודים רחבים. מעבר לעמודים אלו ישנה מחילה אשר התפתחה מקרקעית האולם, דרומה ומובילה אל אולם נוסף המחולק לשניים על ידי מדרגה נמוכה. צידו המערבי של אולם זה מוצף כך שנוצרה במקום בבריכת מים המגיעה לעומק כחצי מ'. במרכז הבריכה ישנם מספר זקיפים גדולים ועמוד. בכל אזור הבריכה ישנם משקעי מערות רבים שנפגעו מחריטות, כתובות ושבירה.

בצידו המערבי של האולם התפתחה מחילה רחבה ונמוכה שאורכה הכולל הוא כ-10 מ'. בזמן הביקור במערה (2009) הייתה קרקעית מחילה זו מכוסה לחלוטין בפטרייה לבנה שגדלה על גללי שועל.

 

גישה וטיול:

הגישה אל פתח המערה אינה בעיתית מבחינה טכנית ובעייתית מבחינה בטחונית.

הביקור במערה הוא בהליכה זקופה (באולמות) ובזחילה (במחילות).

 

* במערה נצפו עטלפים אשר לא זוהו.

 

ציוד:

  • הביקור במערה אינו מצריך ציוד מיוחד.

 

 

כתב: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערה 28 – ואדי אל עין

נ.צ: 1747/1474

מיקום: ואדי אל עין, מדרום

לעפרה, ממזרח לציר 60

גובה: 668 מ' מעל פני הים

bottom of page