top of page
פתח מערת ואדי אל בטם

פתח מערת ואדי אל בטם

צילום: בועז לנגפורד

פתח מערת ואדי אל בטם

פתח מערת ואדי אל בטם

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת ואדי אל בטם הינה מערה קטנה שהתפתחה בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל טורון (תצורת שבטה).המערה נתגלתה ומופתה באפריל 2013 על ידי ולדמיר בוסלוב, בועז לנגפורד ונבו פישבין.

למערה פתח גדול ובולט למרחוק, מידותיו 2.9X3.3 וצורתו מעוגלת. פתח המערה נחשף בראש מצוק משופע הניצב כ-50 מ' מעל אפיק ואדי אל בטם, במרכז גדתו הדרומית של קניון הנחל. הפתח מוביל אל אולם מאורך שמידותיו 10.5X4.5 מ' וגובהו במרכזו מגיע ל-5 מ'. קרקעית האולם אופקית ומכוסה סדימנט גס בו מעורבות אבנים וחומר אורגאני רב. תקרת המערה מעוגלת ומשתפלת אל עבר קירותיו. על אף התפוררות הסלע המרכיב את קירות ותקרת המערה, נשמרה בה מורפולוגיה כללית מעוגלת. בתקרת צידו המערבי של מרכז האולם ישנו פתח זעיר דרכו חודר אור אל חלל המערה.

בקירות חלל המערה, בעיקר בסביבת הפתח, מקננות יונים.

 

הערות:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בכביש אספלט צר היוצא מכביש הגישה לתומר ונמשך מזרחה אל קידוח מים הניצב באפיק ואדי אל בטם.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת ואדי אל בטם

נ.צ: 1890/1586

מיקום: דרום הבקעה

גובה: 21 מ' מעל פני הים

bottom of page