top of page
קיר בנוי בפתח המערה (מבט מבפנים)

קיר בנוי בפתח המערה (מבט מבפנים)

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת אום סוס הינה מערה בינונית בגודלה המורכבת בעיקרה מחדר רחב וממספר מחילות שהתפתחו בסלע גיר מגיל אלביאן (תצ' גבעת יערים).

פתח המערה פעור בתחתית מדרגת סלע, במרכז אפיקו של ערוץ קטן, ואדי א-נקע, היורד בציר כללי מצפון לדרום, כחלק מאגן הניקוז של ואדי זרקא. מידות פתחו המקורי של המערה הם 3.2X4 מ' וצורתו מעוגלת. פתח המערה נחסם ברובו על ידי קיר אבנים שבמרכזו נבנה פתח מלבני בעל קימרון (מידותיו 1.1X2.4 מ') ומשני צידיו נבנו חלונות מרובעים זעירים. דלת ברזל שחסמה בעבר את פתח זה, נמצאת כיום במרכז החלל המצוי בצידו הפנימי של הפתח. חלל זה נראה כחדר גדול בעל קרקעית אופקית, המכוסה שכבת קרקע כהה, ותקרה אופקית ומפוייחת. מידות החדר 6X5.5 וגובהו 2.5 מ'. בצידו הפנימי של פתח המערה, בצמוד לקירו המערבי של חלל הכניסה, ישנה מדרגת סלע בנויה ומעליה, בקיר האולם, חצובות 10 נישות קטנות זו בצד זו.

בצידו הדרומי של חלל הכניסה ישנם שלושה פתחים מעוגלים המובילים לשלוש מחילות הנמשכות דרומה. שתי המחילות המזרחיות נמשכות לאורך 5.5 מ' ובמרכזן בניהן ישנו פתח המחבר בניהן. המחילה המערבית קצרה מהשנים הנזכרות ונמשכת לאורך 1.5 מ' בלבד.

ממערב לפתח המחילה המערבית, בצידו המערבי של חלל הכניסה, ישנו פתח רחב (2X1.5 מ') בעל צורה קשתית, המוביל למחילה רחבה הנמשכת דרומה. קרקעית המחילה אופקית ומכוסה שכבת קרקע כהה, תקרתה אופקית גם כן וקירותיה מעוגלים. מידות המחילה מגיעים ל-2.8X1.3 מ' ואורכה 8 מ'. בחלקה הפנימי של המחילה ישנו כוך טבעי מעוגל הנמשך מערבה ובו נצפה פרט בודד של עטלף מהמין פרסף גדול

 

 

 

הערות:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מהכניסה לישוב נחליאל.

  • פתח המערה מעט מוסתר על ידי שיחי קיסוסית ועצי אלה א"י.

  • במערה ישנה נוכחות של קרציית המערות – מבקרים נעקצו ונצפו פרטים.

  • בתקרת חלל הכניסה למערה נמצא קן בוץ גדול של סיס הרפתות.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת אום סוס

נ.צ: 1629/1538

מיקום: מצפון לישוב נחליאל

גובה: 486 מ' מעל פני הים

bottom of page