top of page
ולדמיר בוסלוב בפתח מערת טללים

ולדמיר בוסלוב בפתח מערת טללים

צילום: בועז לנגפורד

מבט מבעד פתח המערה

מבט מבעד פתח המערה

צילום: יואב נגב

דפנות מוחלקות ותקרה מעוגלת

דפנות מוחלקות ותקרה מעוגלת

צילום: יואב נגב

מורפולוגיה פראטית של קירות מוחלקים ו

מורפולוגיה פראטית של קירות מוחלקים ו

צילום: יואב נגב

משקעי מערות דמויי נטיפים

משקעי מערות דמויי נטיפים

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה: 

מערת טללים הינה מערה קטנה שהתפתחה בתהליכי המסה היפוגניים, בסלע גיר מגיל טורון, ונחשפה על שיאו של קו פרשת מים, בגדתו הצפונית של נחל הימן. אורכה הכולל של המערה מגיע ל-27 מ' ועומקה הכולל ל-10.5 מ'.

למערה פתח קטן (0.3X0.4 מ') בעל צורה מעוגלת הפעור בתחתית שקע רדוד. פתח המערה התגלה על ידי אמנון ליבנה אשר כתב על המקום בספרו "רמת נגב – סקר נוף ומסלולי טיול", רט"ג 1993. 

 

 

פתח המערה פעור בראש חלל אנכי שעומקו כ-6 מ'. בחלל הבור, כמו גם ביתר חלקי המערה, ישנם סימני המסה מעוגלת בדמות נישות רחבות או מחילות צרות ומעוגלות הנמשכות לכיוונים שונים. בתחתיתו מתחבר הבור לצמד חללים מעוגלים שהתפתחו זה לצד זה בציר כללי צפון – דרום. בקירות החללים, בחלקם הצפוני, ישנם משקעי מערות יבשים הנראים כמופע מעוגל של אלמוגי מערות. קרקעית החללים משופעת דרומה ומכוסה ברובה בסלעים שקרסו מתקרת החלל או נפלו מפתח המערה. באזור הקרוב לפתח המערה פזורה גם פסולת צה"לית ועצמות בעלי חיים. מדרום לצמד החללים ישנו חדר רחב, מידותיו 2X4 מ' ובתקרתו פעורה כיפת המסה גבוהה. מחדר זה נמשכת המערה בשני כיוונים: בצידו המזרחי של מרכז החדר ישנה מחילה צרה ביותר הנמשכת מזרחה וממנה יוצא משב רוח קר. בצידו הדרומי של החדר ישנו פתח צר ונמוך המוביל למחילה אופקית שלאחר כ-8 מ' הופכת נמוכה למעבר. 

 

 

גישה: 

 

  • ניתן להגיע אל פתח המערה משער קיבוץ טללים ברכב שטח או ברגל.

  • הירידה אל המערה מצריכה עזרת חבל ללא צורך בציוד גלישה. 

  • במערה לא נצפו עטלפים אך נמצא מעט גוואנו.

 

ציוד: 

  • חבל באורך 10 מ' לירידה אל המערה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 ם המערה: מערת טללים 

נ.צ: 130157/042578

מיקום:  נגב צפוני 

גובה: 487 מ' מעל פני הים

bottom of page