top of page
פתחה המרכזי של מערת הקרציות

פתחה המרכזי של מערת הקרציות

צילום: מיקה אולמן

המחילה המרכזית (מחילה A)

המחילה המרכזית (מחילה A)

צילום: בועז לנגפורד

עצמות עז בשולי המחילה

עצמות עז בשולי המחילה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת הקרציות היא המערה הגדולה ביותר במכלול זה, אורכה המצטבר מגיע ל-170 מ' ולה מורפולוגיה של מערת רשת אופקית. המערה בנויה משני מחילות עיקריות שהתפתחו לאורך מישורי סידוק בניצב זו לזו.

מחילה A הינה מחילת הכניסה והיא מחברת בין שני פתחים המצויים בשני קצותיה. אורכה כ-75 מ' והיא התפתחה על ציר דרום-מזרח – צפון מערב. תקרת המחילה בנויה ממשטח סלע אופקי שבו פעורות כיפות המסה קטנות. קרקעית המחילה אופקית ומכוסה שכבה עבה של חומר אורגאני. קירות המחילה מעוגלים ובהם משובצים תרכיזי צור. רוחבה המאפיין של המחילה כ-2.5 מ' וגובהה משתנה מ-1.5 מ' בקצותיה ל-0.5 מ' באמצעה.

במרכז המחילה ישנו פיצול צפונה המוביל למחילה B. אורך מחילה זו כ-45 מ' והיא נמוכה וצרה יותר ממחילת הכניסה. תקרתה בנויה משטח סלע, קרקעיתה מכוסה בוץ ובכל חלקיה ישנם משקעי מערות רבים.

 

סמוך לפתחה הדרומי של מחילה A ישנו פיצול למחילה צרה הנמשכת מערבה. אורך מחילה זו כ- 5 מ' והיא מובילה אל פתחה השלישי של המערה.

 

 

נוכחות אנושית:

במערה נמצאו חרסים של מגוון כלים. על חלקם ישנה גלזורה ירוקה ועיטורים שונים. כמו כן בפתח מחילה B ישנו קיר בנוי החוסם מעט את מרחב פתח המחילה.

 

 

בע"ח:

  • במערה נצפו עטלפים אשר לא זוהו.

  • בכל רחבי המערה ישנם גללים וקוצים של דורבנים.

  • במהלך מיפוי המערה נצפו בה 2 פרטים של שפן סלע.

  • בכל חלקי המערה ישנה נוכחות של קרציית המערות.

 

ציוד:

  • מיגון מפני קרציית המערות.

כתב: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת הקרציות

נ.צ: 19260/27096

מיקום: עין עלווה – נחל גוש חלב

גובה: 690 מ' מעל פני הים

bottom of page