top of page
מדבר יהודה

 

אזור גאוגרפי במזרח ארץ ישראל, בין הרי יהודה לים המלח. אורכו של המדבר הוא כ-85 קילומטר ורוחבו כ-25 קילומטר. הוא אינו חלק מרצועת המדבריות העולמית, ומוגדר מדבר צל גשם. האזור מאופיין באקלים מדברי ובטופוגרפיה של רמה המסתיימת במזרח במצוק (חלק ממצוק ההעתקים) שאותו חורצים נחלים הזורמים ממערב למזרח. 

רובו של מדבר יהודה בנוי מסלעי גיר אך באיזורים מסויימים ניתן לראות סלעי דולומיט קירטון וצור.

מערות במצוקי מדבר יהודה שימשו מערות מפלט בעיקר בימי דיכוי מרד בר כוכבא בידי הרומאים. במערות במצוקי נחל קומראן ונחל חבר התגלו ממצאים מהחשובים ביותר מימי מרד בר כוכבא ובמערת מורבעת התגלו לראשונה מגילות הנושאות במפורש את שמו של "שמעון בן כוסבה"

הר סדום

הר סדום הוא גוף מחדר (דיאפיר) של סלעי מלח. ההר נמצא בבקע ים המלח סמוך לקצהו הדרום מערבי של האגן הדרומי (היבש כיום) של ים המלח. אורכו 11 ק״מ ורוחבו 1.5 ק״מ והוא מתנשא לגובה 250 מ׳ מעל לפני ים המלח. האקלים באיזור חם וצחיח, טמפ׳ שנתית ממוצעת 25 מעלות ו 50 מ״מ גשם בממוצע רב שנתי.

בהר המלח מערות קרסטיות מפותחות מאד, המשתרעות בכל נפח ההר מעל למפלס בסיס הניקוז באגן ים המלח.

הנגב

הנגב הוא חלק מרצועת המדבריות העולמית וזו הסיבה לתנאי האקלים השוררים בו הנגב הוא חבל ארץ מדברי ברובו. בקעת באר שבע, המצויה בחלקו הצפוני, היא אדמת לס, הר הנגב, המצוי במרכזו של הנגב (בחלק המערבי) מורכב משורת רכסים מקבילים בכיוון צפון-מזרח - דרום-מערב. דרומית להר הנגב מצויה רמת הנגב ומעבר לה - הרי אילת ואילת. לכל אורך חלקו המזרחי של הנגב משתרעת הערבה וכן דרום ים המלח.

כמות המשקעים הממוצעת בנגב נעה בין 200 מ״מ בממוצע רב שנתי בגבולו הצפוני באיזור באר שבע ועד 20 מ״מ בממוצע רב שנתי בגבולו הדרומי באיזור אילת. על אף כמות המשקעים הדלילה עדיין ניתן למצוא מערות שהתפתחו ע״י המסה, אך אינן פעילות היום. דבר זה מעיד כי בעבר כמות המשקעים בנגב עמדה על 350 מ״מ ואף יותר.

bottom of page