top of page
פתח הבור הסיני. דולינת התמוטטות ובתחתיה פתח צר

פתח הבור הסיני. דולינת התמוטטות ובתחתיה פתח צר

צילום: מלח"ם

סולם ברזל היורד לקרקעית הבור

סולם ברזל היורד לקרקעית הבור

צילום: עמוס פרומקין

סולם ברזל יורד לתחתית הבור

סולם ברזל יורד לתחתית הבור

צילום: עמוס פרומקין

תאור האתר:

בור הסיני הינו בור גדול שהתפתח ב"שדה הדולינות" שמזרח לישוב עופרה. הבור נתגלה בתחילת שנות ה-80 על ידי בית ספר שדה עופרה ומאז משמש כאתר המושך מבקרים. הביקור בחל הבור אפשרי בזכות סולם ברזל שהותקן לאורכו.

לבור פתח קטן (כ-1X1.5 מ') הפעור בתחתית שקע קרסטי רדוד (דולינה). מהפתח נמשכים סדרת חללים צרים המסתיימים לאחר מטרים אחדים בחיבורם אל קמין אנכי צר היורד כ-6 מ' עד חיבורו לחלל אופקי רחב. בדופן החלל ישנה מחילה אופקית צרה המובילה לאחר כ-2 מ' אל ראש החלל המרכזי. חלל זה מורכב מקמין אנכי רחב אשר לאורכו הותקן סולם ברזל מוגן במעקה היקפי. הסולם מחולק לשני מקטעים המופרדים בהתאם למדרגה טבעית המהווה נקודת חיבור בין שני קמינים בחלל המרכזי של הבור.

בתחתיתו נראה הבור כחדר רחב בעל קרקעית בוצית. בשולי החדר ישנם נישות אחדות שבחלקן ניתן לחדור מטרים אחדים מתחת למפלס הקרקעית העיקרי.

 

פיתוח האתר:

פיתוחו של האתר על ידי בית ספר שדה עופרה והמרכז לחקר מערות הציבו כאתר מושך קהל מבקרים מגוון: חובבי מערות ומטיילים, קבוצות מאורגנות ומשפחות.

 

הכשרת המקום דורשת:

  • סימון שביל על פני השטח עד לפתח הבור.

  • התקנת לוח זיהוי מנירוסטה בפתח הבור.

  • תיקון ותחזוק הסולם העובר בחלקו המרכזי. מכיוון שהסולם מתחיל בחלקו הפנימי של הבור יש להכשיר את הכניסה (עד לראש הסולם) ובכך להקל על הכניסה לבור. הכשרת מרחב הכניסה דורש התקנת יתדות פשוטות (מהסגנון הקיים בשמורות הטבע) במקטע האנכי שבין הפתח לבין ראש הסולם.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

שם המערה: בור הסיני

נ.צ: 151811/175260

גובה: 811 מ' מעל פני הים

עומק: 59 מ'

bottom of page