top of page
פתח מערת סילון

פתח מערת סילון

צילום: בועז לנגפורד

פגר יבש של גור שפני סלע

פגר יבש של גור שפני סלע

צילום: בועז לנגפורד

נטיף אוראה שנוצר משתן עטלפים

נטיף אוראה שנוצר משתן עטלפים

צילום: בועז לנגפורד

מעבר בין סלעי מפולת בפנים המערה

מעבר בין סלעי מפולת בפנים המערה

צילום: בועז לנגפורד

תיאור המערה:

למערה פתח מעוגל (קוטרו כ-4 מ') הפעור במרכז מדרון גדתו המערבי של נחל דימונה, כ-30 מ' מעל אפיק הנחל, כ-300 מ' מצפון לחיבורו עם נחל חימר. פתח המערה נפער בתקרת חלקו הצפוני של אולם אליפטי שהתפתח על ציר צפון-מזרח – דרום-מערב.

מידות האולם 31X16 מ' ועומקו 20.5 מ'. קריסות משמעותיות אשר אירעו בחלל האולם יצרו בו חללים רבים המחוברים בניהם במעברים צרים בינות לסלעי המפולת. חללי המערה הנוכחים נמשכים זה לצד ומתחת לזה כשלרוב הם מקורים בתקרתו המקורית של האולם, ההולכת ומשתפלת לכיוון דרום-מערב. קו המגע בין סלעי המפולת לתקרת האולם יצר חלל מבודד מדרום לאזור הפתח. מעבר צר ביותר הנמשך בקרקעית החלל, לצד סלעי המפולת, מוביל אל חלקו הדרומי של האולם, שם נשמר מתארו המקורי של האולם באופן הטוב ביותר. חלק זה בנוי מחלל יחיד הנטוי בחריפות דרומה.

קרקעית החלל מורכבת סלעי מפולת רבים שחלקם בולט ומגיע למגע עם תקרתו. תקרת החלל בנויה משטח סלע מדורג הנמשך דרומה בשיפוע מקביל לקרקעית. בצידו הדרומי של החלל ישנו שטח אופקי התחום מדרום בקירותיו המקוריים של האולם וממזרח ומערב בסלעי מפולת החוסמים את החלל. קרקעית אזור זה מכוסה כליל בשכבה עבה של גללי דורבנים ומעט עצמות גדולות.

 

 

הערות:

  • ניתן להגיע אל עד כ-150 מ' מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 דרך אפיק נחל חימר. מכיוון שהפתח איננו פונה אל אפיק הנחל ניתן לזהותו רק בקושי. הפתח נראה היטב רק מקרוב או בתצפית מהגדה הנגדית.

  • בכל חלקי המערה נמצאו גללי וקוצי דורבן רבים המעידים כי המערה שימשה/משמשת כמחסה יום לדורבנים. נראה כי המערה משמשת גם כמחסה לצבועים, זאת ניתן להניח על פי עצמות גדולות (על חלקן נראים סימני כרסום ונשיכה) הפזורות בכל חלקי המערה.

 

עוד נצפו במערה:

  • עטלף (לא זוהה סוג), פגר שפן סלע, מספר פרטים של קוצן זהוב, מספר פרטים של עכביש מהמין ששן חום, ארינמל מהסוג כנפחוט, קרציית המערות ופרוקי רגלים נוספים.

  • על גבי תקרת חלקו הדרומי של המערה הושקעו מעט מאד משקעי מערות אוופוריטים הנראים כציפוי שקוף-לבן. ביתר חלקי המערה ישנם מעט משקעים דמויי נטיפים שנוצרו משתן עטלפים.

כתב: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת סילון

מיקום: נחל דימונה - חימר

גובה: 231 מ' מעל פני הים

bottom of page