top of page
אסף שביט בפתח המערה

אסף שביט בפתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

ספלולים במשטח הסלע בחזית פתח המערה

ספלולים במשטח הסלע בחזית פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

מרכז החלל

מרכז החלל

צילום: בועז לנגפורד

חרסים שנמצאו פזורים בחזית פתח המערה

חרסים שנמצאו פזורים בחזית פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

תיאור כללי:

מערת כוך קטנה הנמצאת על מצוק בגדה הדרומית של נחל קנה בוואדי ערעור.

המערה הינה מערה פראטית שהתפתחה בסלע גיר בתצורת ורדים. פתח המערה מעוגל בגולד של כ-2X2 מ' אשר פונה מערבה (ניצב לכיוון הואדי) ולכן לא בולטת להולכים בואדי.

המערה מורכבת מחלל חד שהתפתח לכיוון מזרח (מקביל לקו המצוק), למערה תקרת המסה המכוסה פיח. רצפת המערה ישרה ומורכבת מכמה מפלסים היוצרים דרגשים בתוך המערה. כמו כן הרצפה מכוסה בשכבה דקה של סגמנט דק וניתן לראות את סלע האם מבצבץ מדי פעם. למערה יש המשך צר מאוד, בין שכבות הסלע, לכיוון דרום מזרח. לא נצפו משקעי מערות במערה.

המערה נמצאת בשימוש של רועים מקומיים, הדבר ניכר בכמות הפסולת בסביבת המערה.

המערה נמצא במהלך סקר מערות בספטמבר 2018

 

ארכאולוגיה:

במדרון שלצד פתח המערה נמצאו שברי חרסים רבים. כמו כן על מדרגת סלע הנמצאת כ-10 מטר מפתח המערה ישנם 3 ספלולים יפים (מכאן מקור השם). כמו כן בהמשך המדרון נמצאו שני חצאי מתקן חקלאי החצוב בתוך סלע, מעין שוקת רדודה.

 

ביולוגיה:

בתקרת המערה ישנם שלושה קנים ישנים והרוסים של סנונית. נצפו מעט פרעושים ויתושונים. 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד ואסף שביט

 שם המערה: מערת ספלולי קנה

אזור: מערב השומרון (נחל קנה)

נ.צ: 165818/175035

רום: 382+ מ'

bottom of page