top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת רבקה זיו 1 הינה מערה קטנה שהתפתחה בסלע גיר רך. המערה בנויה מאולם מרכזי ומשני חדרים קטנים המחוברים לו מצפון.

למערה פתח מרכזי שמידותיו 7X1 מ' והוא פעור בצידו הדרום-מזרחי של האולם המרכזי. הפתח נמצא בתחתית מדרגת סלע נמוכה, בגדתו המערבית של ערוצון הנשפך לנחל עכברה מצפון.

 

מידות האולם המרכזי של המערה הן כ-14X7 מ' וגובהו כ-4 מ'. שכבות הסלע באזור זה נוטות בכיוון כללי דרום, דבר הבולט בתקרת המערה הנטויה גם היא בהתאם לשיפוע השכבות. במרכז חלקו הדרומי של האולם ישנו פתח עגול בתקרת המערה. פתח נוסף נמצא בצידו הצפוני של הקיר המזרחי, מידותיו 0.5X1 מ' והוא מחבר בין האולם המרכזי לחלל נוסף בעל פתח (נוסף) אל פני הנחל.

 

 

* במערה לא נצפו עטלפים.

נכתב כל ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת רבקה זיו 1

נ.צ: 196566/262098

גובה: כ-550 מ' מ' מעל פני הים

 

bottom of page