top of page
פתח קמין רווק

פתח קמין רווק

צילום: בועז לנגפורד

גלישה אל המערה

גלישה אל המערה

צילום: בועז לנגפורד

תחתית המערה - הנקודה העמוקה ביותר במ

תחתית המערה - הנקודה העמוקה ביותר במ

צילום: בועז לנגפורד

ירידה משופעת במרחב הכניסה למערה

ירידה משופעת במרחב הכניסה למערה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת רווק הינה מערה גדולה המורכבת משלושה קמינים קרסטיים שהתפתחו לאורך סדק בכיוון כללי מזרח - מערב, בסלע גיר מגיל יורה ( תצורת חרמון ). למערה פתח גדול הפעור בדופנה של דולינה רחבה חסרת צורה מוגדרת, שהתפתחה בצידו הצפון מערבי של עמק ברחתא. צידו החיצוני של פתח המערה מאופיין בפני שטח מתונים המורכבים מגבעות נמוכות, סלעיות-טרשיות.

 

גישה:

- ההגעה למקום מסוכנת מבחינה ביטחונית !!! וכרוכה באישור צה״ל.

- הגישה אל פתח המערה אפשרית דרך ציר המוצבים העולה להר דב או דרך ציר מספר 5

- הירידה אל המערה מצריכה חבל. ניתן לעגון את חבל הגלישה אל עץ הגדל כמטר אחד מפתח   המערה.

- הגישה אל קמין מס׳ 3 מחייבת טיפוס על קיר המערה לאורך 6 מ׳ המקוטעים במרכזם במדרגה   צרה. קטע הטיפוס מהמדרגה ועד הקמין כרוך בטיפוס לא פשוט המצריך ציוד עזר.

 

בע״ח:

במערה נצפו עטלפים בודדים, לא זוהה מין.

 

ציוד:

חבל באורך 40 מטרים לצורך גלישה לתחתית קמין 2 ואח״כ 25 מטר חבל לצורך גלישה לקמין מס׳ 3. עיגונים וציוד טיפוס לקמין מספר 3.

 

בקיר המזרחי של קמין מס׳ 2, בינות לנטיפים והזקיפים ישנו חלון אליפטי המוביל, דרך מסדרון צר ונמוך שאורכו 2 מ׳, אל מרכזו של קמין 3. קמין 3 הוא המרשים ביותר מבין קמני המערה הן בצורתו והן בעושר המשקעים שבו. גובה הקמין מראשו ועד תחתיתו כ - 25 מ׳. נקודת החיבור בין המסדרון הנמשך מקמין 2 עד קמין 3 הוא במרכז הקמין כך ש שמנוקדת החיבור ועד לקרקעית קמין 3 ישנו הפרש של 11 מ׳. מידות הקמין הם 1.6x2.5 מ׳, צורתו אליפטית, קירותיו אנכיים ומכוסים כליל במשקעי מערות רבים, בהם בולטים: משטחי זרימה, נטיפים, זקיפים, משקעי בריכות, אוזני פיל והלקטיטים. קרקעית הקמין מכוסה מעט אבנים ושברי משקעי מערות ביניהם ישנם ריכוזי משקעי בריכות קטנים. בצידה הדרום מזרחי של קרקעית הקמין ישנו מעבר אנכי צר לחלל נוסף. עומקו 4 מ׳ ומידותיו בקרקעיתו הן 1.5x2 מ׳. בצידה הצפוני של קרקעית החלל, בינות למסך אוזני הפיל, ישנו מעבר צר ביותר הנראה כנקודת בליעת המים הזורמים באיזור זה. אבן שנזקרה למעבר זה נפלה מטרים אחדים טרם נעצרה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד, לאחר ביקור במקום עם ולדמיר בוסלוב

 

 

שם המערה: קמין רווק

נ.צ: 21851/30290

גובה: 1320 מ' מעל לפני הים

מיקום: צפון עמק ברחתא

bottom of page