top of page
ירידה בחבל עזר בכניסה למערה

ירידה בחבל עזר בכניסה למערה

צילום: בועז לנגפורד

מעבר אל חלקה הפנימי של המערה

מעבר אל חלקה הפנימי של המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערה זו היא דוגמא למערה שהתפתחה בגיר סדוק לאורך מישור סידוק בכיוון דרום-מערב – צפון-מזרח, והתפתחותה לעומק נבלמה לאחר מטרים מספר. היא מורכבת משני חללים: החלל שדרכו נכנסים למערה, עומקו כ-10 מ' ושטחו 8X4 מ'. על הסלעים שבפתח הכניסה משטחי טרוורטין הנמשכים פנימה לתוך החלל. מן התקרה תלויים נטיפים ואוזני פיל ובמרכז התקרה ארובה סתומה (א' בהיטל אנכי) – סדק שהורחב והתפתח בין פני השטח לחלל המערה, אך נסתם עקב התמוטטויות ובמילוי מפני השטח. גם בצידו הצפוני של החלל דרדרת אבנים ולא נראה המשך. בצד הדרומי של החלל הנ"ל, בגובה 5 מ' בקירוב מקרקעיתו, ניתן להיכנס לחלל אחר, הנמשך באורך 5 מ' לדרום-מערב כמחילה ומסתיים בארובה גבוהה וצרה, סתומה אף היא. מעניין שחלל זה התפתח תחילה כסדק שהורחב ונסתם (הארובה) ובהמשך התפתח למחילה אופקית.

 

בסיור שנערך במערה בשנת 2008 התאפשר מעבר בקצה המחילה האופקית שבדרום חלל א' ונמצא חלל רחב המכפיל את נפח המערה. להלן תיאורו:

בקצהו הדרומי של אולם א', כ-5 מ' מקרקעית האולם, ישנה מחילה אופקית קצרה שבצידה המזרחי ישנו קמין צר שעומקו כ-6 מ' אשר מוביל לאולם גדול (אולם ב' - מידותיו כ- 10X5 מ') אשר התפתח בכיוון דומה לחלל א' ונראה כי התפתחו על אותו הסדק.

כפי הנראה נוצר אולם זה בהמסה פראטית ולאחר מכן קרסה חלק מתקרת האולם.

קירו המזרחי של האולם חשוף לחלוטין וניכר בו סימני סידוק ושבירה לאומת הקיר המערבי המכוסה במשקעי מערות רבים (נטיפים, משטחי זרימה, זקיפים, אלמוגי מערות, אוזני פיל). תקרת האולם חשופה ומעוגלת וממנה יורדים שורשי עצים ארוכים. קרקעית האולם מכוסה סלעים גדולים ובוץ המשופעים מערבה לתוך בולען המנקז את קרקעית אולם זה. עומק הבולען כ-1.5 מ' ותחתיתו סתומה בסלעים.

 

 

הערות:

 

  • פתח המערה נמצא בראש מצוק חצוב בצידו המערבי של מגרש החניה של הרכבל התחתון . הפתח מכוסה סורג ברזל.

  • על מנת לרדת במערה זו יש צורך בציוד גלישה.

  • בקרקעית חלל ב' ישנו מעט גואנו.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת רכבל תחתון

נ.צ: 222240/301455

גובה: 1654 מ' מעל לפני הים

מיקום: צידו המערבי של חניון רכבל תחתון.

 

bottom of page