top of page
פתח הכניסה למערה בשולי דולינה רחבה

פתח הכניסה למערה בשולי דולינה רחבה

צילום: בועז לנגפורד

נבו פישבין במעבר צר בפנים המערה

נבו פישבין במעבר צר בפנים המערה

צילום: בועז לנגפורד

רעדן

רעדן

צילום: בועז לנגפורד

פטריות על חומר אורגני בתחתית המערה

פטריות על חומר אורגני בתחתית המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

המערה מורכבת מקמין מרכזי היורד לעומק של 19.5 מ' שבמרכזו ישנם שני קמינים קטנים ללא מוצא.

פתח המערה מצוי בקצה הדרומי של דולינה 62 בינות לסלעים המכסים נקודה זו של הדולינה. מידות פתח: 1X1 מ'.

מהפתח ישנה ירידה אנכית לעומק של כ-1.5 מ' ובסופה מעבר אופקי צר שמעברו יורד הקמין במבנה דמוי "צינור" שרוחבו הממוצע הוא 2X0.5 מ'. בעומק כ- 11 מ' מפתח המערה נוצרו שני קמינים נוספים המתחברים לקמין המרכזי מה שיוצר התרחבות בנקודה זו.

מנקודת ההתרחבות יורד הקמין המרכזי לעומק של כ-6 מ' עד הגיעו לשכבת חרסית שם נוצרה מחילה אופקית שאורכה כ-8 מ' וסופה הולך וצר.

בתחתית המערה ישנם אלמוגי מערות.

 

 

הערות:

 

  • בזמן הביקור במערה נמצאו בה עכבישים מסוג רעדן וכן פטריות מזעריות אשר גדלו על עץ שנסחף לנקודה העמוקה ביותר במערה.

  • על מנת לרדת במערה זו יש צורך בציוד גלישה.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת רכבל עליון

נ.צ: 223066/300921

גובה: 1824 מ' מעל לפני הים

מיקום: רכבל עליון, בקצה הדרומי של דולינה 62.

 

bottom of page