top of page
פתח מערת פיתולים

פתח מערת פיתולים

צילום: בועז לנגפורד

משה מאיירס בקניון מערת פיתולים

משה מאיירס בקניון מערת פיתולים

צילום: בועז לנגפורד

במעבר אל החלל הפנימי ביותר במערה

במעבר אל החלל הפנימי ביותר במערה

צילום: בועז לנגפורד

משקעי מערות בדופן המערה

משקעי מערות בדופן המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת פיתולים נמצאה בסקר חרמון הקודם ופרטיה מופיעים בחוברת נקרות צורים מס' 16, עמ' 53:

"...למרות קרבת המערה למחשופי הדולמיט היא התפתחה דווקא בסלעי הגיר האפור – גיר מאסיבי, עני בסדקים יחסית לאזורים אחרים בחרמון ובתוכו מופעים תרכיזי צור. בשל עמידותם בהמסה הם בולטים בדרך כלל בתוך המערה. בסלע הגיר שבמערה נחשפים מדי פעם אופקי חרסית שעוביים סנטימטרים אחדים.

למערת פיתולים פרופיל אורך מדורג (פרומקין 1984) הקמינים דומים למערות ודוסיות אחרות בישראל. המחילות מפותחות במערה זו במידה יוצאת דופן. בדפנות חללי המערה ובקרקעיתם נפוצים שקעים קטנים (scallops, bogli, 1980) שמימדיהם מילימטרים עד סנטימטרים אחדים. המורפולוגיה של המערה היא ודוסית מובהקת עדות לכך שהמערה התפתחה גבוה מעל מפלס מי התהום".

 

במהלך הסקר החדש מופה מחדש הקניון הודוסי של המערה. במהלך המיפוי נתגלה חלק נוסף במערה ובו ספלאוטומים ועטלפים.

 

מידות הפתח: 3X3 מ'.

הפתח נפער באדמה מעורבת ברסק סלעים. מפתח הכניסה יורד קמין לעומק של כ-11 מ' עד למפלס הקניון הודוסי - B.

בנקודת החיבור בין הקניון לקמין הכניסה ישנו פיצול לשלשה נתיבים:

א. למטה - לקמין נוסף היורד עוד מספר מטרים עד הגיעו אל הנקודה העמוקה ביותר במערה.

ב. צפונה - במעלה ערוץ הזרימה, לחלקו העליון של הקניון הודוסי החוצה את קמין הכניסה.

ג. דרומה - במורד ערוץ הזרימה, לחלקו התחתון והארוך של הקניון הודוסי.

 

הקניון הודוסי מתחתר בכיוון כללי לדרום- מזרח. רוחב הקניון הממוצע כחצי מטר וגובהו משתנה ונע בין מטר אחד למטרים אחדים. בקירות הקניון בולטות עדשות צור ובקרקעיתו ישנה זרימת מים חלשה אך קבועה שבמקומות מסוימים יוצרת שלוליות רדודות. לפני סופו של הקניון ישנו פתח צר בתקרת המחילה ממנו נמשכת דרומה מחילה משופעת ומדורגת שהתפתחה לאורך סדק בולט העולה אל קמין רחב וחוצה אותו עד שבסופו נעשה הסדק צר למעבר. בקמין אליו מגיעה הסדק ישנם נטיפים מועטים, פניני מערות ואלמוגי מערות. גובה הקמין 15 מ' ובראשו ישנם שלושה פתחים המתפתחים לכיוונים שונים אשר לא נבדקו בשל בעיית עבירות.

 

 

הערות:

 

  • במהלך הביקור במערה נצפו שני עטלפי חרקים – לא זוהה מין.

  • הביקור במערה מצריך שימוש בציוד גלישה.

  • מומלץ להצטייד בביגוד חם לשהות במערה.

  • ההליכה בקניון הודוסי קשה ומורכבת. 

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

   לקריאה נוספת המאמר מנקרות צורים 16

 

שם המערה: מערת פיתולים

נ.צ: 224868/303096

גובה: 2071 מ' מעל לפני הים

מיקום: מזרחית למערת הגבול הצפוני ובצידה הדרום מערבי של דולינה 26.

 

bottom of page