top of page

התגלתה מערת נטיפים בעבודות ההקמה של שכונת נופי אלקנה בישוב אלקנה

תוך כדי עבודות תשתית בשכונת נופי אלקנה בישוב אלקנה התגלתה מערת נטיפים עשירה במשקעי מערות. מפקח הבניה במקום העביר את המידע לפקח התשתיות של רט״ג שהעביר את המידע למלח״ם. צוות מלח״ם יצא לאיזור ובדק את המערה. כאמור דיווחים מסוג זה ממחישים את החשיבות המרובה שיש לדיווח מהיר ואיכותי על מערות באתרי בניה.  http://www.malham.info/report

 

זוהי מערה קארסטית שתפתחה באופן פראטי (המסה תחת מי תהום), בסלע גיר מתצורת ורדים. לאחר עליית שכבות הגיר וירידת מפלס מי התהום, התרוקנה המערה ממים והחלה בה פעילות וואדוסית אשר במהלכה הושקעו משקעי מערות בצורות שונות, בחלקים גדולים מהמערה, כולל בתקרתה ובקרקעיתה. 

 

למערה פתח שמימדיו כ 1x1 מטרים בראשו של אולם שמימדיו 6x5 מטר. גובה האולם באיזור הפתח הינו כ 4 מטרים. האולם מעוטר בנטיפים מכל עבריו, לאלה הוסב נזק כתוצאה מהחציבה ומההתמוטטות. 

בצידו המזרחי של האולם פתח צר המוביל למחילה צרה ומשופעת היורדת לחדר נוסף, פנימי שמימדיו 3x3 חדר זה מלא בתופעות קרסטיות מרשימות וכולל שתי בריכות מים יפהפיות, משטחי זרימה, אלמוגי מערות, נטיפים, זקיפים, אזני פיל וסכרוני טרוורטין יפהפיים. 

כזכור באוגוסט 2015 הושמדה אחת ממערות הנטיפים היפות בארץ - מערת הדלת הכתומה במודיעין עילית - http://www.malham.info/orangedoor

bottom of page