top of page

התגלתה מערת נטיפים מרהיבה ביופיה באתר בניה בכפר כיסרא בגליל

ב 30.7 התקבל דיווח מיותם בשן על מערת נטיפים באתר בניה בכפר כיסרא שבגליל. ערן פלג שיצא לבדוק את המערה גילה שלא נותר הרבה מהמערה שהייתה ככל הנראה אחת מהיפות והעשירות ביותר שהתגלו בארץ אבל לצערנו נותר ממנה רק חלק קטן. דיווח זה ממחיש את החשיבות המרובה שיש לדיווח מהיר ואיכותי על מערות באתרי בניה.  http://www.malham.info/report

המערה שהתגלתה בקיר חצוב בסמוך לאתר בניה שפע רב של נטיפים מגוונים ביותר - נטיפים זקיפים, אזני פיל, משטחי זרימה, נטיפי מקורני ואלמוגי מערה. נראה שהמערה שהשתרעה בעבר אל תוך שטח החציבה הושמדה ונותר ממנה רק חלק קטן שנמצא בדופן שטח החציבה. החוק אינו מחייב היום קבלנים לדווח על מערות המתגלות תוך כדי עבודה ובהעדר מענה נאות לבעיה מעדיפים הקבלנים להרוס את המערה שרק עלולה לגרום להפסקת עבודה או להוצאות מיותרות מבחינתו. לכן חשוב ביותר למהר ולדווח על מערות המתגלות באתרי בניה בטרם יספיק הקבלן להשמידן.

כזכור באוגוסט 2015 הושמדה אחת ממערות הנטיפים היפות בארץ - מערת הדלת הכתומה במודיעין עילית - http://www.malham.info/orangedoor

bottom of page