top of page
פתח מערת נחל נטפים

פתח מערת נחל נטפים

צילום: בועז לנגפורד

משקעים משתן שפני סלע

משקעים משתן שפני סלע

צילום: בועז לנגפורד

צורת פנים המערה

צורת פנים המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת נחל נטפים הינה מערה קטנה שהתפתחה בסלע גיר מגיל קנומן תחתון (תצ' חצרה פרט צפית) ונחשפה בגדתו הצפונית של נחל נטפים.

למערה פתח אליפטי מאונך הפעור בקיר גדתו הצפונית של נחל נטפים כ-2 מ' מעל גובה אפיק הנחל. מפתח המערה נמשכת צפונה מחילה רחבה ומוארת ולאחר כ-3 מ' פונה מזרחה ונמשכת כמסדרון אליפטי, צר יותר ממחילת הכניסה. קירות המסדרון מעוגלים, קרקעיתו מכוסה עפר תחוח ופסולת. 3 מ' מתחילתו של המסדרון פונה הוא בחדות צפונה ונמשך בכיוון זה כ-7 מ' נוספים בהם הולך המסדרון ומנמיך עד שנחסם למעבר. בנקודת פניית המסדרון ישנו צינור קרסטי מעוגל וצר ביותר הנמשך דרומה עד לפני הקיר בו פעור פתח המערה. בנקודה זו ישנם שני ריכוזים של משקעי מערות (משטחי זרימה וזקיף) יבשים, כהים ומכוסים ציפוי בהיר ונוצץ. במשקעי המערות מלוכד חומר צמחי אשר ככל הנראה נסחף בשיטפונות הפוקדים את הנחל והתגבש במשקעי המערות. חומר נוסף, אשר מקורו בשיטפונות נחל נטפים (SWD), הוסע ונתקע בסדקים בקירות ותקרת המערה.

 

 

הערות:

  • הגישה אל פתח המערה אפשרית בהליכה רגלית באפיק נחל נטפים.

  • במערה לא נצפו עטלפים. בפנים המערה ישנו ריכוז גוואנו.

כתב: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת נחל נטפים

מיקום: נחל נטפים – הרי אילת

גובה: 477 מ' מעל פני הים

bottom of page