top of page
פתח מערת נעלה. פתח בולט במצוק מקומי

פתח מערת נעלה. פתח בולט במצוק מקומי

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת נעלה הינה מערה אופקית, בינונית בגודלה (אורכה הכולל 55 מ'), שהתפתחה בסלע גיר מגיל קנומן עליון (תצ' ורדים). המערה נמצאת במרכז מצוק נמוך, בראש גדתו הצפונית של ואדי ח'דר (ערוץ קצר היורד בכיוון מזרח-מערב ונשפך בסופו לנחל נטוף). פתח המערה מעוגל וגדול אך למרות זאת אינו בולט למרחוק – זאת בעקבות כיוון התפתחות המחילה המובילה אל פנים המערה היוצרת תמונה בה נראה המצוק כקיר רציף ולא כזה בו פעור פתח כהה. מידות הפתח 1.6X1.5 מ' וממנו מתמשכת מחילה רחבה (A), כ-6 מ', לדרום –מזרח. בסופה מתחברת המחילה לאולם מאורך ורחב מידות (B) שצירו צפון דרום.

 

תאור האולם:

זהו אולם רחב מידות (מידות מרכז האולם 11X6 מ' וגובהו המאפיין 1.5 מ') המפוצל לאגפים שונים שיתוארו להלן. קרקעית האולם מכוסה חול צהבהב, תוצר בליית תקרת וקירות המערה - בהם ניכרים סימני המסה פראטית בולטים בדמות כיפות המסה, כוכי המסה ודפנות מוחלקות. הכניסה לאולם היא דרך המחילה המתוארת לעיל (מחילה A) המתחברת אל האולם בפינתו הצפון-מערבית. בנקודת חיבור המחילה, בצמוד לקיר המערבי של האולם, ישנו מדף סלע טבעי שבסביבתו פזורים שברי כלי חרס רבים (בכל חלל המערה פזורים שברי כלי חרס אך בנקודה זו ישנו ריכוז בולט). בצידו השני של האולם, ממזרח למדף המתואר, ישנם נטיפים מעטים המטפטפים מתקרת המערה אל קרקעיתה כך שתחתם נוצרו קנוליטים שעל גביהם הושקעו משקעי בריכות זעירים. מצפון לנטיפים נמשכת מחילה קצרה צפונה (C), אורכה 4.5 מ' ולה פרופיל רוחב מעוגל.

בקצהו הדרומי מתפצל האולם לשני אגפים: מערבי (D) ומזרחי (E). האגף המזרחי הוא הגדול מבניהם, מידותיו כ-7X5 מ', צורתו הכללית מעוגלת ובתקרתו ישנה כיפת המסה מפותחת היוצרת נקודה בה גובה התקרה מגיע ל-3.5 מ'. בזמן מיפוי המערה (י. נתן, א. י. איתם, א. צוער – מלח"ם 1997) מצאו הממפים באגף זה, שלושה בורות חפירת שוד. בצידו המזרחי של אגף זה ישנם פתחים צרים המובילים לחלל נמוך ביותר הנמשך מזרחה עד לחיבורו לאגף המזרחי של האולם – אגף E. אגף זה דומה בצורתו לאגף המערבי אך קטן ממנו במחצית. בקרקעית צידו הצפוני של אגף זה מצא צוות מיפוי המערה שבר כלי חרס עליו הושקע ציפוי של משקע מערות בעובי 2-3 מ"מ.

 

בדיווח מתאריך 8/7/1987 נמסר כי "בסיור שנעשה עם יובל אמיר (קמ"ט ארכיאולוגיה של השומרון), נאספו חרסים על ידו ותוארכו לתקופה הרומית-ביזנטית. דיווח זה נמסר בע"פ לאסף צוער.

 

 

גישה וטיול:

הגישה אל פתח המערה אינה בעיתית. ניתן להגיע דרך כביש המערכת של הישוב נעלה.

 

* בזמן הביקור במערה (2010) לא נצפו בה עטלפים. בזמן מיפוי המערה (1997) נצפה בה פרט בודד של עטלף מהמין פרסף גמדי.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת נעלה

נ.צ: 156732/152566

מיקום: בתוך גבולות הישוב נעלה

גובה: 429 מ' מעל פני הים

 

bottom of page