top of page
חלל מעוגל בחלקה הפנימי במערה

חלל מעוגל בחלקה הפנימי במערה

צילום: בועז לנגפורד

אזור פתח המערה במבט ממכתש עריף

אזור פתח המערה במבט ממכתש עריף

צילום: בועז לנגפורד

גיאודת קלציט הנחתכת על ידי חלל המערה

גיאודת קלציט הנחתכת על ידי חלל המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת מכתש הר עריף הינה מערה קטנה שנוצרה בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל קנומן תחתון ונחשפה בקירו המזרחי של מכתשו הדרומי (הגדול) של הר עריף. מידות הפתח הן 1X1 מ' וצורתו מעוגלת. פתח המערה מוביל למחילה קצרה המשופעת דרומה ומתחברת לאחר כ-1.5 מ' למחילה נוספת הפונה מערבה (A). מחילה זו רחבה יותר, קרקעיתה מכוסה עפר תחוח, מעט סלעים וגללי דורבנים ושפנים. בחלקה המערבי של המחילה ישנו צמד פתחים נמוכים, אחד המוביל מערבה והשני דרומה. הפתח המערבי מוביל לחדר מעוגל (B), מידותיו 2.8X2 מ' וגובהו מגיע ל-1.6 מ'. קרקעית החדר אופקית ומכוסה עפר, תקרתו בנויה מסלע אחיד בו פעורה כיפת המסה בולטת. מקירות ותקרת החדר משתלשלים משקעי מערות בהם: נטיפים ואוזני פיל. בצידו הדרומי של החדר, בגובה קרקעיתו, ישנו פתח נמוך המתחבר לחלקה הפנימי של המערה. מעבר לפתח, בצידו הדרומי, ישנם כוכים זעירים מלאים במשקעי מערות, הנראים כנקודות פלאוקרסט שנחצו על ידי חלל המערה.

הפתח הדרומי שבקצה מחילה A מוביל גם הוא לחלקה הפנימי של המערה. חלק זה מורכב ממחילה רחבה הנמשכת דרומה. חלקה החיצוני של המחילה (B) נראה כחלל מעוגל המופרד מחלקה הפנימי (D) על ידי השתפלות תקרת החלל היוצרת פתח נמוך. חלקה הדרומי של המחילה (D) משופע דרומה, רוחבו 1.1 מ' וגובהו 1.5 מ'. בקצה חלל זה ישנה מדרגה נמוכה היוצרת משטח אופקי נמוך בקצה המערה. נראה שמבנה המשטח כמו גם ריחוק נקודה זו מפתח המערה גרמו להעדפת אזור זה על ידי אורחים המבקרים במערה. זאת ניתן להסיק על פי ריכוז עצמות וצואת צבועים כמו גם ריכוז גללי דורבנים וגוואנו, הקיימים במקום.

 

 

 

הערות:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מתחתית מכתשו הדרומי של הר עריף.

  • ההתקדמות במערה היא בהליכה שפופה או בזחילה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת מכתש הר עריף

נ.צ: 122890/980288

מיקום: הר עריף

גובה: 746 מ' מעל פני הים

 

bottom of page