top of page
ולדמיר בוסלוב בטיפוס מתחתית המערה

ולדמיר בוסלוב בטיפוס מתחתית המערה

צילום: ולדמיר בוסלוב

פתח קמין המח"ט

פתח קמין המח"ט

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת קמין המח"ט התפתחה לאורך סדק מקומי ללא דולינה. המערה מורכבת משני קמינים: קמין מרכזי שעומקו 30 מ' ורוחבו משתנה. תחתית הקמין מכוסה בוץ ומעט סלעים גדולים. בחלקו העליון של הקיר הצפוני של הקמין המרכזי, ישנו פתח שמידותיו 0.4X0.4 מ' ויתכן כי קיים המשך למערה בכיוון זה.

קמין שני יורד מקרקעית הקמין המרכזי לעומק של 9 מ' נוספים. בתחתית הקמין ישנו המשך צר ובלתי עביר, אך דומה שיורד לעומק לא רב אשר נמדד על ידי השלכת אבן.

מידות הפתח: 1X1.5 מ'.

 

* בזמן הביקור במערה לא נצפו עטלפים אך נמצאו שני שלדים במצב השתמרות טוב וכן גללים.

* ירידה למערה זו מצריכה ציוד גלישה.

כתב: בועז לנגפורד

שם המערה: קמין המח"ט

גובה: 2019 מ' מעל לפני הים

מיקום: מדרון צפון מערבי של שלוחת דובדבן.

 

bottom of page