top of page
מבט כולל אל מערת המדרגות

מבט כולל אל מערת המדרגות

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת המדרגות היא אתר המורכב ממכלול מערות קטנות שהתפתחו ונחצבו בסלע גיר מגיל טורון (תצ' שבטה). פתחי המערות פעורים במצוק המרכיב את גדתו הדרומית של ואדי מכוך עליון.

האתר התגלתה במרץ 1982, במסגרת סקר מערות שנערך על ידי המרכז לחקר מערות (מלח"ם). במהלך הסקר תועדו 9 חללים נפרדים המרכבים את מכלול מערת המדרגות. החללים מורכבים מחדרים בודדים, בעלי מבנה פשוט. חללי המכלול פעורים לרוחב ולגובה המצוק, זה מעל ולצד זה. חלק מהחללים מחוברים בינהם במדרגות גסות החצובות בפני המצוק וכן בפירים אנכיים העוברים בפנים המצוק.

ניתן לראות כי מכלול מערת המדרגות שונה בתכלית ממכלולי מערות נזירים, המצויים בשפע בסביבת המקום. המכלול הבולט ביותר הוא הלאורה של ח'לת א-דנביה הנמצא במצוק סמוך, כ-150 מ' ממערת המדרגות. מכלול הלאורה וסביבתו הקרובה משופעים בחציבות רבות, בהם אלמנטים שונים, בעיקר מדרגות ותעלות, החצובים בקפידה רבה ובאיכות גימור מעולה. בשונה מאלו ניתן לראות כי האלמנטים החצובים במערת המדרגות נעשו בקווי מתאר גסים ובאיכות ירודה החשופה לבלייה משמעותית. מבנה החללים פשוט, לרוב חלל יחיד או כפול בו מופיעים אלמנטים שונים כגון: נישות, מפתן מעוצב, מדרגות, פירים וכד'.

בשונה מטיפוס פשוט זה, מופיעה במכלול מערת המדרגות מערה תלויה (מערה מס' 91) אשר בנויה מתא החצוב בקפידה. סביר להניח כי הפעילות הנזירית הענפה שהתקיימה בואדי מכוך, לא פסחה על אתר מושך זה. אם זאת, לאור הדמיון הרב הקיים בין מכלול מערת המדרגות למקלטי המצוקים שהתגלו בגליל ואף בארץ יהודה-בנימין, יש להניח כי שימש האתר גם הוא כמקלט מצוקי ליהודי האזור.

 

גישה:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מכביש דרך אלון.

  • הירידה אל מערות 90 ו-91 דורשת שימוש בחבל וציוד גלישה.

 

ציוד:

  • חבל באורך 20 מ' לירידה אל מעות 90 ו-91.

 

לקריאה נוספת: 

  • "נקרות צורים" מס' 14, "סקר מערות הנחל מכוך עליון", עמוס פרומקין, 1988.

  • ארכיון מלח"ם, תצ"א מס' 28A. מספרי המערות הם: 83,84,85,86,87,88,89,90,91.

  • "טבע וארץ" כ"ט 2, "מנזר נוסף בשרשרת" חיים גולדפוס 1987.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת המדרגות

נ.צ: 18085/14426

מיקום: ואדי מכוך – דגה דרומית

גובה: 410 מ' מעל פני הים

 

bottom of page