top of page
פתח מערת לימן במצוק נמוך לצד הכביש

פתח מערת לימן במצוק נמוך לצד הכביש

צילום: בועז לנגפורד

סביבת הפתח

סביבת הפתח

צילום: בועז לנגפורד

פנים המערה

פנים המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת לימן הינה מערה קטנה המורכבת מחלל יחיד שהתפתח בסלע גיר מגיל קנומן עליון (תצ' עמינדב). פתח המערה פעור בתחתית מדרגת סלע נמוכה הנמשכת בגדתו המערבית, כ-15 מ' מעל ולאורך אפיק הזרימה של ערוץ קטן היורד בציר כללי צפון - דרום ונשפך אל ואדי אל חכם (ואדי לימן). מידות הפתח 2.5X1.2 מ' וצורתו קשתית. 

המערה מורכבת מחלל יחיד הנראה כחדר אליפטי המוארך על ציר מזרח-מערב, מידותיו 7.5X4.5 מ' וגובהו מגיע ל-2 מ'. קרקעית החדר אופקית ומכוסה קרקע מהודקת, תקרתו מעוגלת ומכוסה פייח.

 

בקצהו הפנימי (המערבי) של החדר, בגובה קרקעיתו, נמשכת מערבה, לאורך מטר אחד, מחילה צרה בעלת פרופיל מעוגל. מצפון למחילה, בפינתו הצפון מערבית של חלל המערה, ישנה מחילה נוספת, הנמשכת בשיפוע תלול כ-3 מ' מערבה, וקרקעיתה מכוסה כליל באבנים רבות. בין פתחי המחילות, בקרקעית חלל המערה, ישנו אזור התחום בקיר אבני שדה גס המלוכד בחלקו בטיט כהה. בפתחה של המחילה הצפון מזרחית ישנו אגן הבנוי גם הוא אבני שדה המלוכדות באותו הטיט.

 

בחזית המערה, בצידו החיצוני של הפתח, ישנו שטח אופקי הנמשך במקביל למדרגת הסלע בה פעור פתח המערה. לאורך חלקו המזרחי של שטח זה חשוף משטח סלע בו חצובים לפחות 8 ספלולים ואגני אבן (קעורים או קוניים) שמידותיהם בין ס"מ אחדים לעשרות ס"מ אחדים.

 

 

הערות: 

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מהישוב בית אריה או בנסיעה בכביש המחבר בין הכפר עבוד לכפר בית דימא.

  • במערה נצפו שני פרטים של עטלף מהמין פרסף גדול.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

 ם המערה: מערת לימן

נ.צ: 156996/158632

מיקום: מצפון לכפר עבוד

גובה: 350 מ' מעל פני הים

bottom of page