top of page
מעבר בין קמינים

מעבר בין קמינים

צילום: בועז לנגפורד

דבוקת עטלפי חרקים. זו כנראה מערת המשכן החשובה ביותר בחרמון

דבוקת עטלפי חרקים. זו כנראה מערת המשכן החשובה ביותר בחרמון

צילום: בועז לנגפורד

עטלפי חרקים בתעופה בקמין הפנימי במערה

עטלפי חרקים בתעופה בקמין הפנימי במערה

צילום: בועז לנגפורד

משקעי מערות מקשטים את תחתית המערה

משקעי מערות מקשטים את תחתית המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת לב ארי הינה מערה בינונית בגודלה המורכבת מ-5 קמינים שהתפתחו בסלע גיר מגיל יורא (תצ' חרמון).

למערה פתח גדול (3X3.5 מ') הפעור בתחתית דולינת התמוטטות רחבה שמידותיה כ-8X4 מ' ועומקה 5 מ'.

גדות הדולינה מצוקיות למעט צידה המזרחי שם גדלים עצים מפותחים של עוזרר ושזיף המסתירים מעט את הימצאות הדולינה במקום. הדולינה נמצאת בשוליו של הצפון מערביים של שטח אופקי רחב הנראה כדולינה רדודה שהתפתחה בינות לגבעות נמוכות. דולינת התמוטטות נוספת (קמין רווק) התפתחה בשוליו הדרומיים של שטח רדוד זה, כ-60 מ' מדרום-מזרח למערת לב ארי.

 

פתח מערת לב ארי פעור בראשו של קמין נמוך ורחב (A) שהתפתח באזימוט 10 והוא מצוי כיום בתהליכי מילוי מתקדמים. מידות הקמין במרכזו 7.5X5 מ' ועומקו הכולל 15 מ'. בדפנות הקמין ישנם מעט משקעי מערות בלויים שבניהם מקננות יונים רבות.

קרקעית הקמין מכוסה קרקע וחומר אורגאני רב המצוי בשיפוע תלול צפונה. בתחתית צידו הצפוני של הקמין ישנו פתח רחב ונמוך המוביל לקמין נוסף (B) הרחב יותר מזה הראשון. מידות קרקעיתו של קמין זה 3X7 מ' וגובהו 9 מ'.

קרקעית הקמין משופעת בתלילות צפונה עד קצה החלל של קמין זה שם הנקודה הנמוכה ביותר במערה. בקירות הקמין ישנם משקעי מערות השמורים טוב יותר מאלו שבקמין A. בזמן הביקור במערה (יולי) נצפו בחלל קמין B דבוקות של מאות ואף אלפי עטלפים מהמין כנפן.

 

בביקור נוסף במערה שנערך בחודש ספטמבר נצפו במקום 3 פרטים בלבד.

בצידו המזרחי של קמין B ישנו מעבר צר וגבוה המוביל לחלל C המורכב משלושה קמינים שהתפתחו זה בצד זה.

קרקעית חלל C נמשכת במפלסים שונים בהתאמה לקמינים השונים. בנקודות רבות מכוסה קרקעית החלל, כמו גם קירותיו, במשקעי מערות בהם בולטים במיוחד משטחי זרימה ומשקעי בריכות. גובה החלל 15 מ' ובראשו ישנו פתח צר המוביל צפונה ודרכו נראתה תנועת עטלפים.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

 

שם המערה: מערת לב ארי

גובה: 1320 מ' מעל לפני הים

 

bottom of page