top of page
גלישה אל מערת כור - מערת אולם במערב השומרון

גלישה אל מערת כור - מערת אולם במערב השומרון

צילום: בועז לנגפורד

מקבץ שבלולים בתחתית המערה

מקבץ שבלולים בתחתית המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת כור הינה מערת אולם גדולה שנוצרה בתהליכי המסה היפוגנים בסלע גיר מגיל טורון (תצורת בינה). המערה נסקרה ומופתה על ידי חוג הנוער של המלח"ם בקיץ 1980.

 

למערה פתח אנכי שנחשף בשולי שטח מישורי בצידה הצפון מערבי של כיפה רחבה עליה נבנה הכפר כור (חורבת כור). מידות הפתח כ-4X2.5 מ' וצורתו אליפטית. מן הפתח נמשך כלפי מטה פיר אנכי מעוגל ההולך ומתרחב עם ירידתו (עומק הפיר כ-17 מ'). קירות הפיר לחים ומכוסים טחב ירוק. בנישות טבעיות הפעורות בקירות הפיר מקננות יונים. באחת מנישות אלו נבנה קן גדול המתאים יותר לקינון של עוף גדול (עורב/דורס). בתחתיתו מתחבר פיר הכניסה אל צידו הדרומי של אולם אליפטי ענק המהווה את עיקר נפח המערה. מידות האולם 42X24 מ' וגובהו עולה על 15 מ'. קרקעית האולם מורכבת מערימות סלעי מפולת רבים המכוסים ברובם בלשלשת ועצמות עטלפי פירות המשתכנים באולם (נצפו מאות/אלפי פרטים, ספטמבר 2012). בצידו הדרומי של האולם, מתחת לפיר הכניסה, ישנה ערימת שפוכת גבוהה. צידה הדרומי והמערבי של הערימה תלולים למדי ואילו צידה הצפוני מתון. בשולי צד זה של ערימת השפוכת נמצא פגר חמור וצמיגי רכבים שהושלכו למערה. על גבי קירות האולם ישנם מעט מאד משקעי מערות. על גבי כל קרקעית האולם פזורים שבלולים רבים ממספר מינים.

 

 

הערות

  • ניתן להגיע עד 20 מ' מפתח המערה בנסיעה בכביש המחבר בין כפר צור לכפר כור. מסיבות ביטחוניות ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מהישוב קדומים.

  • הכניסה למערה דורשת עזרת חבל (כ-20) וציוד גלישה. את החבל ניתן לעגון אל גזע עץ הגדל כ-1 מ' ממערב לפתח.

  • במערה נצפו מספר מאות או אלפי פרטים של עטלף פרי מצוי.   

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת כור

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 283 מ' מעל פני הים

 

bottom of page