top of page
פתח הבור

פתח הבור

צילום: ולדמיר בוסלוב

חלל הבור - בור טבעי שמשמש לאגירת מים

חלל הבור - בור טבעי שמשמש לאגירת מים

צילום: בועז לנגפורד

חלל הבור

חלל הבור

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

בור קביא הינו חלל קרסטי קטן שנוצר בסלע גיר דולומיטי מגיל קנומן (תצורת ורדים). מידע אודות הבור נמסר למלח"ם על ידי ולדמיר בוסלוב ויורי ליסוביץ', אשר ביקרו במקום במאי 2015. בספטמבר אותה השנה הבור נסקר ומופה על ידי דביר רביב, עמוס פרומקין, מיקה אולמן ובועז לנגפורד. הבור מופיע במפות הטופוגרפיות בסימון של בור מים.

 

הבור נראה כדולינת התמוטטות אנכית, שהתפתחה על בסיס חלל מעוגל שמידותיו 11X11 מ' ועומקו 6 מ'. צורתו המעוגלת של הבור, וכן ההיכרות עם מערות האולם של מערב השומרון, מאפשרת לקבוע כי חלל הבור נוצר בתווך הפריאטי. סלעי מפולת, שוודאי נפלו בזמן קריסת המערה, אינם נמצאים כיום בקרקעית הדולינה ונראה כי הם סולקו במהלך הכשרת המקום כמאגר מים. כחלק מפעולות ההכשרה טויחו קירות הבור במספר שכבות טיח, אשר בהן מעורב גם איטום בטון מודרני. קוביית בטון גדולה נבנתה בקרקעית חלקו הצפוני של הבור, ככל הנראה במטרה לאפשר גישה נוחה למרכזו גם כשהבור מלא במים. קרקעית הבור מכוסה לחלוטין באבנים רבות והיא משתפלת במתינות דרומה. קירות הבור אנכיים או משופעים מעט פנימה במתאר שלילי. שפת הבור מורכבת ממשטח סלע אופקי וחשוף שנועד להגביר את ניקוז נגר המים אל פתח הבור.

 

 

הערות:

 

  • הגישה אל הבור אפשרית בהליכה רגלית קצרה (300 מ') מכביש גדר ההפרדה או בהליכה ארוכה (כ-6 ק"מ) מכיוון עופרים.

  • הגישה משפת הבור אל חלקו הפנימי נוחה בעיקר מצידו הצפוני, שם ישנה מגרעת משופעת בדופן הבור.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: בור קביא

מיקום: מערב בנימין

נ.צ: 150567/154817

גובה: +199 מ'

bottom of page