top of page
פתח מערת קטר פעי - פתח דמי צניר בתחתית מפל

פתח מערת קטר פעי - פתח דמי צניר בתחתית מפל

צילום: בועז לנגפורד

צלליות בפתחה הרחב של המערה

צלליות בפתחה הרחב של המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

קטר פעי הינו מעיין טפטוף הנובע מתקרתו של צניר רחב המצוי בתחתית מפל בערוץ היורד ממערב להר שרף דרומה ונשפך לנחל אפעה. חלל הצניר התפתח בבסיס תצורת שבטה ומיקומו מופיע במפות האזוריות.

רוחבו של פתח הצניר כ-30 מ' וגובהו כ-2.5 מ'. מפתחו מתפתח הצניר צפונה ונמשך ע"פ כ-25 מ' בהם רוחבו נשמר אך הוא הולך ומנמיך עד קצהו. מתקרת קצה חלל הצניר נובע מעין טפטוף שמימיו נקווים לבריכות קטנות בקרקעית הצניר. בסמוך לבריכות המים ישנם קירות הבנויים מאבני גוויל היצרים מחיצות בין חלקי הצניר. בתקרת הצניר, בנקודת טפטוף המים, ישנם משקעי מערוץ גסים (בעיקר נטיפים ומשטחי זרימה) המכוסים בטחב ירוק, תוצר של מעט האור החודר מפתח החלל.

 

קרקעית הצניר מכוסה גללי עיזים.

 

הערות:

  • למגיעים ממעלה הערוץ יש לעקוף את המפל (שבתחתיתו נמצא הצניר) ממזרח.

  • במערה לא נצפו עטלפים.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: קטר פעי

נ.צ: 160378/051491

מיקום: מרכז רכס אפעה

גובה: 466 מ' מעל פני הים

bottom of page