top of page
קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

צילום: יואב נגב

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

צילום: יואב נגב

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

צילום: יואב נגב

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

צילום: יואב נגב

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

צילום: יואב נגב

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

צילום: יואב נגב

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

צילום: יואב נגב

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

קנקנים תמימים נמצאו במערה בגליל

צילום: יואב נגב

במבצע מורכב שכלל את המלח״ם, מועדון שוחרי המערות, רשות העתיקות וצה״ל. הוצאו שני קנקני יין (אמפורות) גדולים שלמים, קערה, סיר בישול, שתי פכיות, ושברים של מספר קנקנים נוספים ממערה בגליל. המערה נתגלתה כחלק מסקר שמוביל ד״ר ינון שבטיאל מהמלח״ם באיזור. המערה נתגלתה לפני מספר חודשים ואף מופתה ע״י יובל סובולייב וראובן זכאי מצוות המלח״ם אך הוצאת הקנקנים התבצעה רק לאחר שהושג רישיון חפירה במערה. את החפירה הוביל ד״ר דני שיאון מרשות העתיקות.

הצוותים שהגיעו לאסוף את הממצאים פתחו מסלול חבלים מורכב שהוביל אל פתח המערה. רק לאחר שתועדה המערה בדו״ח מפורט ובסדרת צילומים. החלה עבודת הוצאת הממצאים. הממצאים הועברו לשקים ושולשלו מגובה של 30 מטרים אל צוות הקרקע שאסף אותם לפינה בטוחה. לאחר שרוקנה המערה מכל הממצאים הם הועברו בזהירות על גבי תרמילים אל רכב שהמתין בחוץ.

ד"ר דני שיאון מרשות העתיקות אמר: "בבדיקה ראשונית, נראה כי הממצאים מתוארכים לתקופה ההלניסטית - בין המאה ה-3 למאה ה-1 לפני הספירה. מפני שמדובר בכלי בישול - סירים, צלחות ועוד, נראה שמי שהביאו את הכלים למערה התכוונו לחיות בה לזמן ממושך. אנחנו מניחים שמי שהסתתרו כאן, ברחו מאירוע אלים שעבר על האזור".

 

ד"ר שיאון הוסיף: "אנחנו נחקור את הכלים במטרה לתארך אותם, וכך נוכל, אולי, לקשר את הכלים לאירועים היסטוריים הידועים לנו. מסקרן איך הכלים הוכנסו למערה, שהגישה אליה מסובכת ומורכבת ביותר. ייתכן שפעם התאפשרה לשם גישה נוחה יותר, שנעלמה עם השנים".

 

ד"ר ינון שבטיאל מהמכללה האקדמית צפת הוסיף: "חילוץ הממצאים העתיקים מהמערה היה המבצע המורכב ביותר שהשתתפתי בו עד כה, במסגרת סקר מערות המקלט שאני עורך בגליל מזה 20 שנים. שיתוף הפעולה בין המכללה האקדמית צפת, רשות העתיקות וצוות המלח"ם שוב הוכיח את עצמו באופן הטוב ביותר".

bottom of page