top of page
גלישה אל קמין עזון - מערה קטנה ומקושטת

גלישה אל קמין עזון - מערה קטנה ומקושטת

צילום: בועז לנגפורד

אלמוגי מערות בדופן המערה

אלמוגי מערות בדופן המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

קמין עזון הינו בור קרסטי אנכי שנוצר בתהליכי המסה פראטים (בהיבט זה שמו מעט מתעתע) בסלע גיר מגיל קנומן עליון (תצורת ורדים). פתח הבור נחשף במהלך עבודות חציבה לצורך סלילת כביש עוקף עזון. כיום פעור הפתח כ-4 מ' מעל לתחתית המצוק המלאכותי שבצידו הדרומי של הכביש. לפתח צורה מעוגלת, מידותיו 1X0.5 מ' והוא פעור בצידו הצפוני של ראש הבור. עומק הבור, מפתחו ועד קרקעיתו, 10 מ'. רוחבו משתנה בין חלקו העליון (צר) לבין חלקו התחתון (רחב). צורתו הכללית מעוגלת. תקרת הבור נישאת כ-1.5 מ' מעל קרקעיתו ופעורים בה שקעי המסה מעוגלים. קירות הבור מכוסים לחלוטין במשקעי מערות רבים בהם בולטים: משטחי זרימה, נטיפים, זקיפים, אלמוגים, הלקטטים ועוד. קרקעית הבור מכוסה סלעי מפולת ושברי ספלאוטמים.

 

הערות:

 

  • ניתן להגיע אל פתח הקמין דרך כביש עוקף עזון. אין נקודת חניה טובה בצד הכביש.

  • הכניסה אל הקמין דורשת עזרת 13 מ' חבל אותו ניתן לעגן על בליטת סלע בצידו השמאלי של הפתח.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: קמין עזון

מיקום: סמוך לכפר עזון

גובה: 255 מ' מעל פני הים

 

 

bottom of page