top of page
סטאסט פרימק בפתח המערה

סטאסט פרימק בפתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

כיפת המסה בחלקה הפנמי של המערה

כיפת המסה בחלקה הפנמי של המערה

צילום: בועז לנגפורד

פרח גבס בתקרת החלל

פרח גבס בתקרת החלל

צילום: בועז לנגפורד

במערה שרידי בעלי חיים שנפלו דרך פתחה

במערה שרידי בעלי חיים שנפלו דרך פתחה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

 

מערת ג'וני הינה מערה בינונית (אורכה הכולל 46 מ' ועומקה 7 מ') שהתפתחה בסלע גיר מגיל טורון (תצורת שבטה). חלל המערה מורכב ממספר חדרים, בהם בולטות כיפות המסה מעוגלות המעידות כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפריאטי.

 

 

תיאור גילוי המערה:

 

המערה התגלתה בינואר 2014, במהלך חיפושים של מערה אחרת שדווחה על ידי ג'וני שגיא ממושב רמות. מאז פרסומו המקורי של עין אל מע'רה (עוז גולן, 1991) מנסה ג'וני לאתר את המקום, אך עד כה ללא תוצאות. במהלך ניסיונות החיפוש איתר ג'וני מערה אשר ממנה מבצבץ עץ תאנה. בסיור משותף עם צוות המלח"ם אותרה המערה עם עץ התאנה אך נמצאה כחלל קרוס ללא עניין מיוחד. בדרך אל אותה מערה, בסמוך למקום חניית הרכבים, נתגלה לפתע פתח של מערה שלא היתה מוכרת עד כה – מערת ג'וני.

 

 

תאור המערה:

 

למערת ג'וני פתח אנכי עגול (מידותיו 0.4X0.4 מ') הפעור במרכזו של משטח סלע חשוף, בקו פרשת המים של הרי דימונה, בין הר דיה להר קדים. מהפתח נמשכת מחילה אנכי צרה, אשר לאחר 3 מ' מתחברת אל חדר קטן, המהווה צומת מרכזית אשר ממנה ניתן להתקדם אל חלקים שונים במערה. קרקעית החדר מכוסה אבנים רבות ומעט פסולת. ברחבי החדר פזורים פגרי בעל חיים אשר ככל הנראה נפלו אל המערה ולא מצאו את דרכם חזרה אל פני השטח.

 

מעבר נמוך, הנמצא בבסיס מחילת הכניסה האנכית, מוביל מערבה אל חדר קטן ונמוך, הסתום ברובו על ידי שפוכת שנפלה מפתח המערה. מול מעבר זה, בצידו המזרחי של חדר הכניסה, ישנו מעבר נמוך נוסף, אשר מוביל אל מחילה אופקית מאורכת הנמשכת צפונה. פרופיל המחילה מעוגל ובתקרתה פעורות כיפות המסה בולטות.

 

חלקה העיקרי של המערה נמשך מחדר הכניסה ודרומה, עם כיוון ירידת הקרקעית. גם בכיוון זה ישנו מעבר נמוך המפריד בין חדר הכניסה ובין חדר רחב הנמצא מדרום לו. קרקעית החדר הדרומי אופקית ומכוסה סדימנט בהיר והרבה אבנים. בתקרת החדר פעורה כיפת המסה מפותחת והיא מכוסה בפיח שחור, יתכן כתוצאה מהשלכת צמיג בוער אל תוך המערה.

שרידי הצמיג עוד מונחים באזור המעבר הנמוך שבין חדר זה לחדר הכניסה. מדרום לחדר ישנו חלל נמוך המזכיר באופיו את החלל שמתחת למחילת הכניסה האנכית.

חלל נוסף המתפצל מצידו הצפוני של החדר נמשך כמחילה קצרה שבתקרתה פעורות כיפות המסה עמוקות. בקירות המחילה ישנם אלמוגי מערות מעטים וכן פרחי וציפויי מלח, המהווים את משקעי המערות היחידים במערה.

 

 

הערות:

 

  • ניתן להגיע עד פתח המערה בעזרת רכב שטח. מאזור ערערה בנגב ניתן להתחבר אל המחצבות שבמעלה נחל טלה, ומהם אל דרך העפר הנמשכת לאורך קו פרשת המים של הרי דימונה. דרך עפר זו מובילה עד לפתח המערה.

  • על אף המבנה האנכי של פתח המערה, ניתן לבקר בה גם ללא צורך בחבל עזר.

  • במערה נצפו פרוקי רגלים שונים: חיפושיות מהסוג שחרורית, תיקן מצרי זכר, עכבישים שונים. בנוסף נצפו מספר פרטים של מניפנית.  

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת ג'וני

אזור: הרי דימונה

נ.צ: 161457/061925

גובה: +565 מ'

 

bottom of page