top of page
פתח מערת הון אל ואטואט

פתח מערת הון אל ואטואט

צילום: בועז לנגפורד

עמוד סלע במפגש מחילות סמוך לחלקו הפנימי של הפתח

עמוד סלע במפגש מחילות סמוך לחלקו הפנימי של הפתח

צילום: בועז לנגפורד

לילית מדבר על מדף סלע

לילית מדבר על מדף סלע

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

כללי:

מערת הון אל ואטואט הינה מערה בינונית (אורכה הכולל 40 מ') שהתפתחה בתהליכי המסה פראטיים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' שבטה). המערה מורכבת בעיקרה ממספר חללים קטנים (חדר רחב וממספר מחילות קצרות) שהתפתחו בסלע גיר משוכב הנטוי בשיפוע כ-º24.5 בכיוון צפון-צפון-מערב – דרום-דרום-מזרח.

 

המערה התגלתה על ידי ולדמיר בוסלוב, בועז לנפורד וסטאס פרימק בשנת 2011 במהלך חיפושים אחר מערת עמל אל ואטואט. החיפושים הקדחתניים וגילוי אקראי של מערה אחרת, לא קטנה, נתנו למערה את שמה.

 

הפתח וסביבתו:

למערה שני פתחים אופקיים הפעורים בתחתית מדרגת סלע במתלול גדתו הצפונית של ואדי א-נוביריס. פתחי המערה מרוחקים כ-14 מ' זה מזה. מידות הפתח המזרחי 2.8X1.8 מ' וצורתו הכללית מעוגלת. הפתח המערבי קטן יותר, מידותיו 1.4X0.9 מ' וצורתו רבועה. פתח זה חסום על ידי קיר אבני שדה דל ונפול. בחזית הפתח, מתחת למדרגת סלע נוספת, ישנה טרסה רחבה התחומה על ידי קיר אבני שדה נמוך. פתחי חללים קטנים הפעורים בסביבת המערה והטרסה, חסומים גם הם בקירות דלים. מבנה קטן, בנוי אבני שדה, ניצב מול ובקירבה לפתח המערה בגדתו של ערוצון הנשפך אל אפיק ואדי א-נוביריס מצפון.

 

חלל המערה:

פתחה המערבי של המערה מוביל צפונה לחדר נרחב ומואר, מידותיו 7X4 מ' וגובהו משתנה. בעקבות נטיית שכבות הסלע בהם התפתחה המערה, נמצא חלל החדר מעט מעל מפלס הפתח. מדרגה שנבנתה מצידו הפנימי של הפתח ומתגברת על שיפוע זה יוצרת גם קרקע מפולסת בחלל החדר. במרכז תקרת החדר ישנו פתח אליפטי גדול (4.5X2.5 מ') המאיר את חלל החדר וסביבתו הקרובה. מצידו הצפוני של החדר נמשכות צמד מחילות קצרות ונמוכות המובילות לצפון-מערב כשהן נטויות בהתאם לשכבות הסלע בהן התפתחה המערה. בצידו המערבי של החדר ישנו עמוד סלע טבעי ומעברו נמשכת מחילה אופקית מערבה. מידות המחילה 1.5X1.5 מ', קרקעיתה מכוסה שכבת גוואנו ובתקרתה פעור סדק שלאורכו התפתח חלל זעיר הנמשך לגובה כ-3.5 מ' מעל קרקעית המחילה. כ-7 מ' ממערב לעמוד הסלע פונה המחילה לדרום-מערב ומסתיימת לאחר 5 מ' נוספים, שם פעור פתחה המערבי של המערה.

 

הערות:

  • ניתן להגיע עד קניון ואדי א-נוביריס בעזרת רכב 4X4 בו ניתן לנסוע על דרך עפר היורדת מהמחצבה שמצפון לכוכב השחר ועד לפתחת ואדי עוג'ה. משפת קניון הנחל ניתן לרדת רגלית עד לפתח המערה.

  • בחלל המערה נמצאו מעט מאד שברי כלי חרס.

  • בזמן הביקור במערה ניצפו בה כ-50 פרטים של עטלף מהסוג יזנוב. עוד נראה במערה פרט בודד של דורס לילי מהמין כוס החורבות שהשתכן מתחת לפתח שבתקרת החדר. בסמוך לפתחה המערבי של המערה נמצא נשל של נחש באורך כ-80 ס"מ.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת הון אל ואטואט

נ.צ: 1883/1520

מיקום: מזרח בנימין

גובה: 57 מ' מעל פני הים

bottom of page