top of page
פתח מערת צרעות - מערה מרוחקת בסלע צור

פתח מערת צרעות - מערה מרוחקת בסלע צור

צילום: בועז לנגפורד

בולבוסי גיר בתקרת המערה

בולבוסי גיר בתקרת המערה

צילום: בועז לנגפורד

עטלפי חרקים

עטלפי חרקים

צילום: בועז לנגפורד

קיני בוץ של צרעה בנאית בדופן המערה

קיני בוץ של צרעה בנאית בדופן המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת צרעות הינה מערה קטנה בעלת חלל יחיד שהתפתח בסלע צור וקירטון מגיל סנון (תצורת משאש). פתח המערה פעור בתחתית מצוק גדתו המערבית של ערוץ רחב הנשפך לנחל פארן מצפון. מידות הפתח 2.5X4.5 מ', צורתו קשתית והוא בולט למרחוק. מפתח המערה נמשך למערב חלל אופקי בעל תקרה מפוייחת אשר בסמוך לפתח בולטים בה 2 בולבוסים גדולים. כ-4 מ' מפתח המערה משתפלת התקרה, וחלל המערה נמשך כשרוחבו כרוחב הפתח וגובהו הממוצע 1.2 מ'. קרקעית החלל מכוסה עפר תחוח ומעט אבנים, תקרתו אופקית ומכוסה כליל במאות קינים של צרעה בנאית. קינים אלו הם קרוב לודאי מקור שם המערה, אשר מופיע כך במפות הטופוגרפיות. בנוסף לצערה נצפו במערה: גללי שפני סלע ולסת של יונק גדול.

 

הערות:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מאפיקו של נחל פארן (המערה נמצאת בתחומי שמורת טבע).

  • יתכן כי במערה ישנה נוכחות של קרציית המערות.

  • בזמן הביקור במערה נצפו בה שני פרטים של עטלף מהמין פרסף נגב (זוהה מצילום על ידי עמית דולב).

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת צרעות

מיקום: מערב נחל פארן

גובה: 311 מ' מעל פני הים

 

bottom of page