top of page
פתח מערת נחל חתירה - נראה היטב מאפיק הנחל

פתח מערת נחל חתירה - נראה היטב מאפיק הנחל

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת נחל חתירה הינה מערה פראטית שהתפתחה בגדה הדרומית של נחל חתירה בתחתית מצוק מתצורת שבטה ובראש דרדרת ארוכה, כ-80 מ' מעל לאפיק הנחל.

המידע על המערה הועבר למלח"ם על ידי בועז לנגפורד, בעקבות סיור במקום באפריל 2009.

המערה בנויה ממחילה קצרה (כ-15 מ') שהתפתחה על ציר צפון –דרום. מהמחילה מתפצלות מחילות צרות וקצרות ביותר מזרחה ומערבה. רוחב המחילה כ-2.5 מ' וגובהה הממוצע כ-1.5 מ'.

למערה פתח אחד הנצפה מרחוק ומידותיו 4X2 מ'. בפתח המערה ישנה מדרגה בנויה מאבני גוויל מקומיות ונראה שנבנתה על מנת ליישר את פני השטח של קרקעית המערה (כעין טרסה).

בתקרת המערה ישנם מספר כיפות המסה. בסדקים החוצים את תקרת המערה ישנה התגבשות של קלציט.

 

גישה וטיול:

ניתן להגיע אל המערה בהליכה רגלית דרך אפיק נחל חתירה.

במערה לא נצפו עטלפים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

שם המערה: מערת נחל חתירה

נ.צ: 156010/037705

מיקום: חיבור נחל חתירה ונחל ימין

גובה: כ-150 מ' מעל פני הים

 

bottom of page