top of page
מיקום הבורות בגדת הנחל

מיקום הבורות בגדת הנחל

צילום: בועז לנגפורד

פתח הבור הקטן

פתח הבור הקטן

צילום: בועז לנגפורד

תחתית הבור הגדול

תחתית הבור הגדול

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

בורות נחל הבשור הם צמד בורות קרסטיים קטנים שהתפתחו בסלע גיר מגיל טורון ונחשפו סמוך לשיאו של קו רכס מתון המהווה את קו פרשת המים בין אפיק נחל הבשור לזה של נחל בוקר. על פי צורת הבורות ומיקומם, נראה כי אלו הם בורות טבעיים שהתפתחו בתהליכי המסה פראטיים. לאחר חשיפתם, בשלב מסויים, הוכשרו הבורות כבורות לאיסוף מים.

 

הבור הגדול (נ.צ 126472/034650) מורכב מחלל אנכי רחב, קוטרו כ-4 מ' ועומקו כ-5.5 מ'. קרקעית הבור אופקית ומכוסה אדמת לס. סמוך לפתח ישנה ערימת עפר שהוצא ככל הנראה מקרקעית הבור, אולי במהלך נסיונות להכשרתו כבור מים. נסיונות אלו נראים גם בצמד תעלות לאיסוף מי נגר החפורות מצפון ומדרום לפתח הבור. 60 מ' מצפון-מערב לפתח הבור, מצידו המערבי של קו פרשת המים, בראש מדרון גדת נחל הבשור, ישנו בור נוסף – הבור הקטן (נ.צ 126412/034677). רוחב הבור כ-2 מ' ועומקו כ-4 מ'. נראה כי גם בור זה הותקן לשמש כבור מים, במקרה זה בהצלחה רבה יותר. דפנות הבור מטויחות בשכבת בטון דקה ותעלה בנויה, לאיסוף מי נגר, מתחברת איליו מצפון. בזמן הביקור בבור (פברואר 2011) נמצא בקרקעיתו קינון יונים פעיל.

 

 

גישה:

 

  • ניתן להגיע אל פתחי הבורות מסכר הרועה.

  • הירידה לקרקעית הבורות אינה מצריכה עזרת חבל.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: בורות נחל הבשור

מיקום: סכר הרועה

גובה: 480 מ' מעל פני הים

bottom of page