top of page
מבט כללי אל חלל המערה

מבט כללי אל חלל המערה

צילום: בועז לנגפורד

נטיפים בדופן החלל

נטיפים בדופן החלל

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה. סולם עץ המותקן במקום מאפשר ירידה נוחה אל החלל

פתח המערה. סולם עץ המותקן במקום מאפשר ירידה נוחה אל החלל

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

פתח המערה נמצא מצפון לכביש הגישה לאלון מורה ונפתח בזמן סלילתו. מידות הפתח הם כ- 2X3 מ'. מפתח המערה התפתח אולם גדול לאורך קירותיו ישנם משקי מערות רבים דוגמת: נטיפים, זקיפים ועמודים. במקום נעשתה בזיזה מאסיבית של משקעי המערות והם אינם פעילים.מידות האולם הם כ-10X10 מ' ו-7 מ' גובה.

 

גישה וטיול:

הגישה אל פתח המערה אינה בעיתית.

הירידה אל המערה מצריכה עזרת חבל קצר – בזמן הביקור במערה היה במקום סולם עץ גדול.

 

* במערה לא נצפו עטלפים.

 

ציוד:

  • חבל באורך 10 מ' לירידה למערה (במידה ואין סולם).

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת אלון מורה

נ.צ: 181490/181791

מיקום: סמוך לכביש הגישה

לאלון מורה

גובה: 594 מ' מעל פני הים

bottom of page